preskoči na sadržaj

Graditeljska škola Čakovec

Login

GSC-Mobility2020 Facebook GSC-Mobility2020

GSC galerija

"Umjetnost u gostima"

Radovi učenika

Radovi učenika

Energetska obnova

Projekt CROSKILLS

THE MOBILITY BRIDGE III

Korisni linkovi
Graditeljska škola Č...
Korisni linkovi za s...
Dnevni tisak
Agencija za strukovn...
Agencija za odgoj i ...
Državna matura
Fakulteti i veleučil...
Portali
Časopisi

Facebook stranica_GŠČ Facebook GŠČ 

Državna matura
e-Dnevnik:prijave!Posjetite...

Brojač posjeta
Ispis statistike od 28. 9. 2012.

Ovaj mjesec: 154
Projekt - CREDU

PROJEKTI  USTANOVE  U ŠK.GOD. 2011./2012.

Podaci o projektu:
 
1. Puni naziv projekta:
 
Pogranični program izobrazbe u strukovnom školstvu u polju tradicijskih načina gradnje
 
2. Skraćeni naziv projekta:
 
    -CREDU
 
3. Vrijeme trajanja projekta:    
 
3.05.2010. – 30.04.2011
 
 - u suradnji sa CARNet_om:   od 20.siječnja 2010
 
Projekt CREDU je pokrenut u sklopu IPA projekta u kojem kao partneri sudjeluju: Graditeljska škola Čakovec, tehnička škola iz Nagykanisze „ Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző“ , agencija ČakRa,  uz podršku i u suradnji  s CARNet_om.
 
Kratki opis projekta:
 
Učenici i nastavnici Graditeljske škole Čakovec i tehničke škole iz Nagykanisze „ Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző“ upoznat će na nekoliko lokaliteta ruralne tradicijske arhitekture u županiji Međumurskoj i regiji Zala:
 
-tipologiju, zakonitosti podneblja i klime koja je utjecala na strukturu
-odabir materijala
-tehnologiju građenja i organizaciju prostora
-oblikovanje objekata i njihovo ambijentalno uklapanje.
 
Nakon upoznavanja lokaliteta učenici i nastavnici će ih snimati, iscrtavati tehničke dokumente u digitalnoj formi te ih pohranjivati na zajednički portal u obliku digitalnog arhiva.
 
Arhiv će se neprekidno dopunjavati novom tehničkom dokumentacijom s novih lokaliteta. Na taj način kontinuirano će se stvarati baza dokumenata o dosad nezabilježenim objektima te objektima koji  svakodnevno trebaju održavanje i o objektima koji već imaju snimke ali ne i digitalizirane.
 
Izdat će se priručnik te organizirati izložbe i konferencije za javnost. Portal će osim  kontinuirano obogaćivane baze dokumenata sadržavati i sve informacije o događanjima na projektu. 
 
Ciljevi projekta:
 
konkretna obnova znanja i vještina građenja na tradicionalan način
obnova vernakularne arhitekture kao temeljne vrijednosti unapređivanja ruralnih naselja u gospodarskom, kulturnom i turističkom pogledu održivog razvoja
senzibilizacija mladih naraštaja putem provođenja kontinuiranog edukacijskog programa, te podrške razvoju kvalifikacija i sposobnosti za prepoznavanje i obnavljanje vještina obnove graditeljskog nasljeđa, naročito u obrazovnom programu arhitektonskog tehničara za graditeljsko nasljeđe koji Graditeljska škola Čakovec i inače jedina izvodi u Republici Hrvatskoj
podizanje razmjene znanja i iskustva učenika strukovnih škola u pograničnom području sa ciljem očuvanja spoznaje o tradicijskim zanatima kroz  zajednički portal i učenje na daljinu ( e-learning )
izrada zajedničkog priručnika o tradicijskom načinu gradnje u Međimurskoj županiji i Zala regiji
Potreba za projektom:
 
Stanje zaštite i obnove graditeljskog nasljeđa, naročito u ruralnim područjima pograničnog prostora Sjeverozapadne Hrvatske (Međimurska županija) i Zapadnog Zadunavlja Mađarske (Zalska županija) je kritično, jer iz raznih razloga prezentno je brzo propadanje objekata na preostalim lokalitetima, uglavnom privatnim posjedima, a da nisu niti snimljeni ili obilježeni, pa i kad su uvedeni u registar zaštićenih objekata nisu obnovljeni na najbolji mogući način. 
 
Na području Međimurske i Zala županije još uvijek postoji niz lokaliteta, građevinskih sklopova i pojedinačnih građevina, ruralnog i polu urbanog karaktera, koji nisu prepoznati kao povijesna vrijednost, a imaju potencijalna svojstva kulturnih dobara značajnih upravo u lokalnim okvirima kao turistički potencijal, dakle za samu društvenu zajednicu na čijem se području nalaze. Kako im dosad zbog različitih razloga nije pridavana potrebna pozornost najčešće su zapušteni i prepušteni ubrzanom propadanju ili se pak obnavljaju neprimjerenim metodama i na načine kojima gube svoja izvorna svojstva i vrijednosti. 
 
Na planu izobrazbe arhitektonskih tehničara za graditeljsko nasljeđe nužno je koncipirati praktične vježbe u okolnostima realnih situacija na terenu kod objekata koje treba snimiti jer ne postoji nikakav trag niti dokumentacija  kao i transpoziciju crteža i dokumentacije koja nije rađena pomoću računalnih programa  u digitalni zapis, kao vjerodostojne sadržaje u ukupnom strukovnom osposobljavanju za snimanje i dokumentiranje  sa lokaliteta koji nose obilježja graditeljskog nasljeđa
Rezultat/proizvod projekta i mogućnost primjene u praksi:
 
Održat će se  zajednički trening program učenika i profesora partnerskih obrazovnih institucija - terenska nastava geografije, arhitekture, graditeljstva i informatike.
Održat će se  radionice u sklopu terenske nastave u Međimurskoj i Zala regiji.
Održat će se edukativne radionice namijenjene učenicima i profesorima.
Postavit će se  izložbe rezultata projekta namijenjene javnosti
Kreirat će se  zajednički višejezični Internet Portal
Kreirat će se  zajednički priručnik o očuvanju spoznaje o tradicijskim zanatima u Međimurskoj i Zala regiji na hrvatskom i mađarskom jeziku, u 200 primjeraka.
Odredit će se  vizualni identitet projektnih aktivnosti – promotivni materijali koji će se podastrijeti  javnosti
Nabavit će se  oprema potrebna obrazovnim ustanovama za održavanje terenske nastave i kreiranje portala za učenje na daljinu (e-learning) i arhiviranje napravljenih digitalnih dokumenata
Naravno zahvaćanje u dokumentaciju u arhivu bit će kontrolirano i administrirano od strane partnera ali će se moći u praksi upotrijebiti za potrebe investitora , nadležnih ustanova za zaštitu spomeničke baštine kao što su konzervatorski odjeli, muzeji  zatim za potrebe  turističkih  zajednica i agencija te upravnih odjela lokalnih vlasti koji bi trebali unapređivati gospodarske i turističke resurse
Potencijalni korisnici projekta:
 
Konzervatorski  zavodi za zaštitu kulturne i prirodne baštine
Muzeji i galerije
Obrazovne ustanove
Zavodi za prostorno planiranje , graditeljstvo i zaštitu okoliša
Tijela uprave za gospodarstvo , poljoprivredu i turizam
Regionalne i lokalne razvojne agencije
Projektanti i investitori itd.
Planirani nastavak realizacije nakon završetka pilot projekta:
 
U Graditeljskoj školi Čakovec u okviru nastave projektiranja u predmetima stambene i javne zgrade, graditeljsko nasljeđe ,računalstvo te praktikum i nakon dvogodišnje implementacije projekta nastavit će se praksa na istim principima praktičnih zadaća na terenu i e-learninga.
 
Moguće je zadati zadatak za završni stručni rad i učenicima usmjerenja arhitektonskog tehničara za graditeljsko nasljeđe. Naravno moguće je i dalje dopunjavati sadržaje arhiva novim i aktualnim lokalitetima  koji će tvoriti sve veći fundus dokumentacije o građevinama koje zaslužuju obnovu i revitalizaciju.
Mogućnosti domaće/međunarodne suradnje na realizaciji projekta:
 
Osim za regionalno područje Međimurske županije i regije Zala gdje će se pohranjivati suptilna tipologija tradicijske gradnje iz tog podneblja poželjno je dokumentirati  lokalitete  i objekte koji su nastali na posve drugačijim datostima podneblja i vrstama materijala od kojih su sačinjene,  iz područja Ličko-goranske, Istarske, Moslavačko-posavske, Slavonske regije ili iz Dalmacije.
 
Time bi se još više učvrstile spoznaje o različitostima zbog kojih je nastala i različita vernakularna arhitektura. Dakako suradnja se odnosi prije svega na graditeljske i geodetske škola Republike Hrvatske a čak su uspostavljeni kontakti te postoji želja za suradnjom sa  srednjoškolskim ustanovama iz inozemstva kao npr. Ortwein škola iz Graza . Čak je moguće  proširivati suradnju sa školama u širem prostoru Europske Unije.
Usporedba sa sličnim projektima u svijetu:
 
Ovaj projekt je u odnosu na većinu zemalja Europske unije velika različitost i to prije svega zbog toga što su mnoge zemlje članic EU već napravile ogromne iskorake u obnovi graditeljske baštine znatno prije formiranja europske zajednice u današnjem obimu, a naročito nakon Drugog svjetskog rata uslijed posljedica teško razorenih gradova i naselja.
 
Kod nas pa i u Mađarskoj, Sloveniji, BiH a eventualno i u Italiji neprekidno je prisutna erozija graditeljskog nasljeđa pogotovo spomeničke vrijednosti jer su uslijed nedostatka sredstava, a s druge strane brojnosti graditeljski vrijednih zdanja u suprotnosti mogućnosti i potrebe za hitnim spašavanjem.
 
To je razlog više da se ne samo u najširem sloju ljudi razvije potreba, a i svijest o kulturološkoj dimenziji spašavanja pa i održavanja i obnove graditeljskog nasljeđa u najširem smislu, nego moramo nastojati da se po broju stručnih radnika i majstora koji su u stanju stručno obnavljati građevine građene na tradicijski način  približimo kapacitetima zemalja koje su već niz desetljeća vodile računa o obnovi postojećih zdanja pa čak i formirale čitave centre za obnovu graditeljskog nasljeđa poput onoga u Rasfeldu u Njemačkoj.

http://www.credu.skole.hr/

Priloženi dokumenti:
PROJEKTI USTANOVE.docx

preskoči na navigaciju