preskoči na sadržaj

Graditeljska škola Čakovec

Login

GSC-Mobility2020 Facebook GSC-Mobility2020

GSC galerija

"Umjetnost u gostima"

Radovi učenika

Radovi učenika

Energetska obnova

Oglasna ploča
Projekt CROSKILLS

THE MOBILITY BRIDGE III

Korisni linkovi
Graditeljska škola Č...
Korisni linkovi za s...
Dnevni tisak
Agencija za strukovn...
Agencija za odgoj i ...
Državna matura
Fakulteti i veleučil...
Portali
Časopisi

Facebook stranica_GŠČ Facebook GŠČ 

Državna matura
e-Dnevnik:prijave! 
Posjetite...

Brojač posjeta
Ispis statistike od 28. 9. 2012.

Ovaj mjesec: 7185
Projekt - CREDU

PROJEKTI  USTANOVE  U ŠK.GOD. 2011./2012.

Podaci o projektu:
 
1. Puni naziv projekta:
 
Pogranični program izobrazbe u strukovnom školstvu u polju tradicijskih načina gradnje
 
2. Skraćeni naziv projekta:
 
    -CREDU
 
3. Vrijeme trajanja projekta:    
 
3.05.2010. – 30.04.2011
 
 - u suradnji sa CARNet_om:   od 20.siječnja 2010
 
Projekt CREDU je pokrenut u sklopu IPA projekta u kojem kao partneri sudjeluju: Graditeljska škola Čakovec, tehnička škola iz Nagykanisze „ Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző“ , agencija ČakRa,  uz podršku i u suradnji  s CARNet_om.
 
Kratki opis projekta:
 
Učenici i nastavnici Graditeljske škole Čakovec i tehničke škole iz Nagykanisze „ Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző“ upoznat će na nekoliko lokaliteta ruralne tradicijske arhitekture u županiji Međumurskoj i regiji Zala:
 
-tipologiju, zakonitosti podneblja i klime koja je utjecala na strukturu
-odabir materijala
-tehnologiju građenja i organizaciju prostora
-oblikovanje objekata i njihovo ambijentalno uklapanje.
 
Nakon upoznavanja lokaliteta učenici i nastavnici će ih snimati, iscrtavati tehničke dokumente u digitalnoj formi te ih pohranjivati na zajednički portal u obliku digitalnog arhiva.
 
Arhiv će se neprekidno dopunjavati novom tehničkom dokumentacijom s novih lokaliteta. Na taj način kontinuirano će se stvarati baza dokumenata o dosad nezabilježenim objektima te objektima koji  svakodnevno trebaju održavanje i o objektima koji već imaju snimke ali ne i digitalizirane.
 
Izdat će se priručnik te organizirati izložbe i konferencije za javnost. Portal će osim  kontinuirano obogaćivane baze dokumenata sadržavati i sve informacije o događanjima na projektu. 
 
Ciljevi projekta:
 
konkretna obnova znanja i vještina građenja na tradicionalan način
obnova vernakularne arhitekture kao temeljne vrijednosti unapređivanja ruralnih naselja u gospodarskom, kulturnom i turističkom pogledu održivog razvoja
senzibilizacija mladih naraštaja putem provođenja kontinuiranog edukacijskog programa, te podrške razvoju kvalifikacija i sposobnosti za prepoznavanje i obnavljanje vještina obnove graditeljskog nasljeđa, naročito u obrazovnom programu arhitektonskog tehničara za graditeljsko nasljeđe koji Graditeljska škola Čakovec i inače jedina izvodi u Republici Hrvatskoj
podizanje razmjene znanja i iskustva učenika strukovnih škola u pograničnom području sa ciljem očuvanja spoznaje o tradicijskim zanatima kroz  zajednički portal i učenje na daljinu ( e-learning )
izrada zajedničkog priručnika o tradicijskom načinu gradnje u Međimurskoj županiji i Zala regiji
Potreba za projektom:
 
Stanje zaštite i obnove graditeljskog nasljeđa, naročito u ruralnim područjima pograničnog prostora Sjeverozapadne Hrvatske (Međimurska županija) i Zapadnog Zadunavlja Mađarske (Zalska županija) je kritično, jer iz raznih razloga prezentno je brzo propadanje objekata na preostalim lokalitetima, uglavnom privatnim posjedima, a da nisu niti snimljeni ili obilježeni, pa i kad su uvedeni u registar zaštićenih objekata nisu obnovljeni na najbolji mogući način. 
 
Na području Međimurske i Zala županije još uvijek postoji niz lokaliteta, građevinskih sklopova i pojedinačnih građevina, ruralnog i polu urbanog karaktera, koji nisu prepoznati kao povijesna vrijednost, a imaju potencijalna svojstva kulturnih dobara značajnih upravo u lokalnim okvirima kao turistički potencijal, dakle za samu društvenu zajednicu na čijem se području nalaze. Kako im dosad zbog različitih razloga nije pridavana potrebna pozornost najčešće su zapušteni i prepušteni ubrzanom propadanju ili se pak obnavljaju neprimjerenim metodama i na načine kojima gube svoja izvorna svojstva i vrijednosti. 
 
Na planu izobrazbe arhitektonskih tehničara za graditeljsko nasljeđe nužno je koncipirati praktične vježbe u okolnostima realnih situacija na terenu kod objekata koje treba snimiti jer ne postoji nikakav trag niti dokumentacija  kao i transpoziciju crteža i dokumentacije koja nije rađena pomoću računalnih programa  u digitalni zapis, kao vjerodostojne sadržaje u ukupnom strukovnom osposobljavanju za snimanje i dokumentiranje  sa lokaliteta koji nose obilježja graditeljskog nasljeđa
Rezultat/proizvod projekta i mogućnost primjene u praksi:
 
Održat će se  zajednički trening program učenika i profesora partnerskih obrazovnih institucija - terenska nastava geografije, arhitekture, graditeljstva i informatike.
Održat će se  radionice u sklopu terenske nastave u Međimurskoj i Zala regiji.
Održat će se edukativne radionice namijenjene učenicima i profesorima.
Postavit će se  izložbe rezultata projekta namijenjene javnosti
Kreirat će se  zajednički višejezični Internet Portal
Kreirat će se  zajednički priručnik o očuvanju spoznaje o tradicijskim zanatima u Međimurskoj i Zala regiji na hrvatskom i mađarskom jeziku, u 200 primjeraka.
Odredit će se  vizualni identitet projektnih aktivnosti – promotivni materijali koji će se podastrijeti  javnosti
Nabavit će se  oprema potrebna obrazovnim ustanovama za održavanje terenske nastave i kreiranje portala za učenje na daljinu (e-learning) i arhiviranje napravljenih digitalnih dokumenata
Naravno zahvaćanje u dokumentaciju u arhivu bit će kontrolirano i administrirano od strane partnera ali će se moći u praksi upotrijebiti za potrebe investitora , nadležnih ustanova za zaštitu spomeničke baštine kao što su konzervatorski odjeli, muzeji  zatim za potrebe  turističkih  zajednica i agencija te upravnih odjela lokalnih vlasti koji bi trebali unapređivati gospodarske i turističke resurse
Potencijalni korisnici projekta:
 
Konzervatorski  zavodi za zaštitu kulturne i prirodne baštine
Muzeji i galerije
Obrazovne ustanove
Zavodi za prostorno planiranje , graditeljstvo i zaštitu okoliša
Tijela uprave za gospodarstvo , poljoprivredu i turizam
Regionalne i lokalne razvojne agencije
Projektanti i investitori itd.
Planirani nastavak realizacije nakon završetka pilot projekta:
 
U Graditeljskoj školi Čakovec u okviru nastave projektiranja u predmetima stambene i javne zgrade, graditeljsko nasljeđe ,računalstvo te praktikum i nakon dvogodišnje implementacije projekta nastavit će se praksa na istim principima praktičnih zadaća na terenu i e-learninga.
 
Moguće je zadati zadatak za završni stručni rad i učenicima usmjerenja arhitektonskog tehničara za graditeljsko nasljeđe. Naravno moguće je i dalje dopunjavati sadržaje arhiva novim i aktualnim lokalitetima  koji će tvoriti sve veći fundus dokumentacije o građevinama koje zaslužuju obnovu i revitalizaciju.
Mogućnosti domaće/međunarodne suradnje na realizaciji projekta:
 
Osim za regionalno područje Međimurske županije i regije Zala gdje će se pohranjivati suptilna tipologija tradicijske gradnje iz tog podneblja poželjno je dokumentirati  lokalitete  i objekte koji su nastali na posve drugačijim datostima podneblja i vrstama materijala od kojih su sačinjene,  iz područja Ličko-goranske, Istarske, Moslavačko-posavske, Slavonske regije ili iz Dalmacije.
 
Time bi se još više učvrstile spoznaje o različitostima zbog kojih je nastala i različita vernakularna arhitektura. Dakako suradnja se odnosi prije svega na graditeljske i geodetske škola Republike Hrvatske a čak su uspostavljeni kontakti te postoji želja za suradnjom sa  srednjoškolskim ustanovama iz inozemstva kao npr. Ortwein škola iz Graza . Čak je moguće  proširivati suradnju sa školama u širem prostoru Europske Unije.
Usporedba sa sličnim projektima u svijetu:
 
Ovaj projekt je u odnosu na većinu zemalja Europske unije velika različitost i to prije svega zbog toga što su mnoge zemlje članic EU već napravile ogromne iskorake u obnovi graditeljske baštine znatno prije formiranja europske zajednice u današnjem obimu, a naročito nakon Drugog svjetskog rata uslijed posljedica teško razorenih gradova i naselja.
 
Kod nas pa i u Mađarskoj, Sloveniji, BiH a eventualno i u Italiji neprekidno je prisutna erozija graditeljskog nasljeđa pogotovo spomeničke vrijednosti jer su uslijed nedostatka sredstava, a s druge strane brojnosti graditeljski vrijednih zdanja u suprotnosti mogućnosti i potrebe za hitnim spašavanjem.
 
To je razlog više da se ne samo u najširem sloju ljudi razvije potreba, a i svijest o kulturološkoj dimenziji spašavanja pa i održavanja i obnove graditeljskog nasljeđa u najširem smislu, nego moramo nastojati da se po broju stručnih radnika i majstora koji su u stanju stručno obnavljati građevine građene na tradicijski način  približimo kapacitetima zemalja koje su već niz desetljeća vodile računa o obnovi postojećih zdanja pa čak i formirale čitave centre za obnovu graditeljskog nasljeđa poput onoga u Rasfeldu u Njemačkoj.

http://www.credu.skole.hr/

Priloženi dokumenti:
PROJEKTI USTANOVE.docx

preskoči na navigaciju