preskoči na sadržaj

Graditeljska škola Čakovec

Login

GSC-Mobility2020 Facebook GSC-Mobility2020

GSC galerija

"Umjetnost u gostima"

Radovi učenika

Radovi učenika

Energetska obnova

Projekt CROSKILLS

THE MOBILITY BRIDGE III

Korisni linkovi
Graditeljska škola Č...
Korisni linkovi za s...
Dnevni tisak
Agencija za strukovn...
Agencija za odgoj i ...
Državna matura
Fakulteti i veleučil...
Portali
Časopisi

Facebook stranica_GŠČ Facebook GŠČ 

Državna matura
e-Dnevnik:prijave!Posjetite...

Brojač posjeta
Ispis statistike od 28. 9. 2012.

Ovaj mjesec: 162
Povijest

Graditeljska škola Čakovec – tradicija i iskustvo
a) Razvoj škole

Graditeljska škola Čakovec desetljećima je rasadište vrsnih graditelja u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, a u općoj gospodarskoj i demografskoj slici Međimurske županije graditeljstvo ponovno zauzima poziciju dominantne djelatnosti. Za ukupnu strategiju razvoja, ne samo ovog kraja već i znatno šire, u prilikama kad je obnova ratom razrušenih, sanacija i revitalizacija postojećih i gradnja novih objekata, nužna pretpostavka napretka na svim područjima života i rada, školovanje graditelja i njihovo upošljavanje na graditeljskim zahvatima ima dugoročnu perspektivu.
Škola je osnovana 1961. godine kao Građevinska tehnička škola. Šk.god. 1967./68. prerasta u Građevinski školski centar, a u šk.god. 1977./78. dolazi do udruživanja u Građevinski obrazovni centar "Zvonko Brkić" Zagreb.
Godina 1977. od neobične je važnosti za daljnji razvoj škole. Jačanjem stručnog kadra i didaktičkih uvjeta, snažnim razvojnim koracima međimurskog gospodarskog graditeljskog kompleksa, funkcija škole u obrazovanju stručnih kadrova i za potrebe šire regije naglo je porasla te je sagrađen novi učilišni kompleks školske zgrade, učeničkog doma, sportske dvorane i školskih radionica, u koji se te godine uselila. Time je dugoročno zacrtana pozicija škole kao jedne od najvećih strukovnih škola u RH, a njen status i u prostornom planu Međimurske županije označen je kategorijom škole regionalnog značenja.
Od 1991. godine škola nastavlja djelovati kao samostalna odgojno-obrazovna ustanova pod imenom Graditeljska škola Čakovec, a u svom sastavu ima i mješoviti Učenički dom.

b) Struktura škole

Graditeljska škola Čakovec  već niz godina upisuje daleko najveći broj polaznika u programima graditeljstva i njemu komplementarnih zanimanja, među svim graditeljskim školama u Hrvatskoj, čime tek doprinosi ublažavanju nedostatka stručnjaka u graditeljstvu, naročito za klasična operativna zanimanja, što je još uvijek premalo, iako se provode ciklusi prekvalifikacije u obrazovanju odraslih.
Uz to naglašeno sudjeluje na unapređenju programa za tehničare i zanimanja, podižući naročito njihovu strukovnu razinu, te na modelu vertikalne prohodnosti, koji je jedino u graditeljskom sektoru za sada aktualiziran i omogućuje ambicioznijim i zahtjevnijim graditeljima napredovanje i cjeloživotno učenje.
U tom smislu upravo je dobrodošlo otvaranje stručnog veleučilišnog studija za potrebe graditeljstva, koji će zadovoljiti potrebe građevinskih tvrtki za kvalitetnim kadrom na razini 4. 5. i 6. kvalifikacijskog stupnja, a koji su uvijek bili nosioci operativnih poslova i zapravo su stvorili reputaciju graditelja u Sjevereozapadnoj Hrvatskoj i Međimurju.
Ostvarivanjem novih i atraktivnih programa naobrazbe - dizajner unutrašnje arhitekture i dizajner keramike u području likovne umjetnosti i dizajna, zatim web dizajnera i medijskih tehničara, škola je značajno proširila paletu četverogodišnjih programa te zaokružila obrazovanje kadrova koji će djelovati na svim poslovima izgradnje, obnove i osmišljavanja vrijednosti interijera i eksterijera artificijelnog prostora primjerenog senzibilitetu i potrebama čovjeka na početku trećeg tisućljeća, ali i kadrove za oblikovanje novih modela vizualnih komunikacija, kojima će se značajno utjecati na razvoj novih oblika društvenog života.
Praktični rad, u harmoničnoj sprezi sa stručno-teoretskim i općim sadržajima, najvažniji je segment razvoja obrazovnih programa u utvrđivanju objektivno najbolje raspoređenih sadržaja prema logički osmišljenim katalozima znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova u proizvodnim zanimanjima.
Najbolji samouvid u vlastite vrijednosti i postignuća su rezultati u praktičnom djelovanju i stvaranju. Upravo tu činjenicu u školi nastojimo iskoristiti u organizaciji praktične nastave u školskim radionicama, praktikumima programa likovne umjetnosti i dizajna i grafičara-dizajnera multimedijskih sadržaja te građevinskog tehničara za graditeljsko nasljeđe. Sve je veći obuhvat učenika i opseg vježbi koje se ostvaruju u školskim radionicama i praktikumima, naročito u početnoj godini obrazovanja. Školske radionice imaju važnu zadaću i u ostvarivanju dijela pomoćničkih ispita, a ubuduće bi trebale biti od većeg značaja i u programu obrazovanja odraslih (za prekvalifikacije, odnosno polaganje majstorskih ispita). Školske radionice su centralni punkt obrazovnog pogona Graditeljske škole Čakovec - strukovne škole koja pretendira postati tehnološkim stručno-metodičkim centrom.

c) Prostorni kapaciteti

U sastavu škole, uz školsku zgradu površine 2800 m2, djeluje još velika sportska dvorana, suvremeno obnovljena 2002. (4870 m2), učenički dom, kapaciteta 160 ležaja te radionička hala s oko 1500 m2 površine, kao ogledni praktikum za transfer novih građevinskih tehnologija.
Ovako složen kompleks zgrada predstavlja referentnu točku u gradskoj veduti te u urbanoj slici okupljanja i prožimanja javnih funkcija i događanja za mnogobrojne žitelje Grada i Županije – postavljanjem izložbi, organiziranjem javnih manifestacija, stručnih skupova i dr. U svojem  gotovo pedesetogodišnjem  razvoju, proširujući svoje programe školovanja u redovitom školovanju mladeži i obrazovanju odraslih za gotovo sva zanimanja u graditeljstvu, Graditeljska škola Čakovec danas predstavlja značajno srednjoškolsko strukovno učilište za programe u području graditeljstva za Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku i Međimursku županiju.


d) Projekti

Temeljno je načelo odgojno-obrazovnog rada škole stvaralačka dimenzija učenikove afirmacije u nastavnom procesu kroz ciljevit i koristan rad.
Značajni su projekti u kojima je škola sudjelovala za potrebe Ministarstva, znanosti, obrazovanja i športa i Zajednice graditeljskih škola RH, od kojih su:
- veliki doprinos nastavnika i Škole u cjelini kao nositelja projekta u donošenju novih nastavnih planova i programa za sve nastavne predmete u području graditeljstva, ostalih usluga i obrade stakla
- mnogi nastavnici autori su objavljenih programa kao i stručnih sadržaja za mape praktične nastave u zanimanju zidar i tesar te niza programa u jedinstvenom modelu obrazovanja
- Škola je objedinila i sve programe za obrazovanje odraslih u programima graditeljstva
- Škola je koordinirala i izradila projekt potrebnih ulaganja i inoviranje sustava te modernizaciju nastavne tehnologije u strukovnom školstvu iz područja graditeljstva, geodezije i građevnih materijala te ostalih usluga
- Škola je sudjelovala u izvođenju rekonstrukcije ograde Visoke učiteljske škole u Čakovcu, na temelju dobivenog natječaja, u okviru praktične nastave učenika zidara, tesara i soboslikara-ličiloca, a pod nadzorom i supervizijom Konzervatorskog odjela Uprave za zaštitu kulturne baštine u Varaždinu i uz potporu Ministarstva znanosti i tehnologije
- u projektu obnove lokaliteta tradicijske „Međimurske hiže“ s gospodarskim objektima u Frkanovcu, a pod pokroviteljstvom Međimurske županije, Međimurskog poduzetničkog centra, Konzervatorskog odjela iz Varaždina, Ministarstva turizma i mnogim drugim.
Zbog kontinuiteta u kvaliteti odgojno-obrazovnog rada, angažmanu u nizu uspješnih projekata i prepoznatljivom javnom i kulturnom djelovanju Škola je bila dobitnik plakete – Zlatni grb grada Čakovca te Ministrova priznanja za uspješan, kvalitetan i kreativan rad 2002. godine.

e) Kadrovska struktura

U Graditeljskoj školi Čakovec uposlena su 122 djelatnika: 63 nastavnika (29 u općeobrazovnoj nastavi, 30 u nastavi struke, ravnatelj, pedagoginja i dvije knjižničarke), 9 djelatnika odgojno-obrazovnog rada u učeničkom domu,
10 stručnih učitelja i 42 djelatnika u administrativnim, tehničkim i drugim poslovima.
Među nastavnicima su 1 doktorica znanosti, 2 magistra, 4 profesora u zvanju savjetnika i 4 u zvanju mentora.
Kontinuirano pripremanje učenika za sudjelovanje u različitim područjima natjecanja, ali primarno za najsrodnija njihovom obrazovanju – natjecanja u području graditeljstva, strojarstva, obrade drva i likovne umjetnosti, preduvjet su i kvalitetne pripreme  za polaganje državne mature te  nastavak školovanja – na veleučilištima, visokim školama i fakultetima. Brojni su uspjesi i vrhunski rezultati učenika Graditeljske škole Čakovec na državnim natjecanjima u tim područjima. U školi se dugi niz godina organiziraju i pripreme za upis na fakultete, a u skorije vrijeme pripreme za ispite državne mature, što je značajan doprinos uspješnosti uključivanja učenika na studij građevine, arhitekture, dizajna i sl.
Od osnivanja Graditeljske škole građevinari su se zapošljavali u tadašnjem Građevinskom kombinatu „Međimurje“, a u današnje vrijeme u niz graditeljskih poduzeća na području Međimurske i susjednih županija, kao što su „Team d.d.“, „Međimurje graditeljstvo d.o.o.“, „Tegra d.o.o.“, „Zagorje-tehnobeton d.d." i dr.
Škola već nekoliko godina surađuje s Gospodarskom komorom Međimurske županije – odjelom za graditeljstvo, na planu promidžbe upisa u graditeljske programe učenika osmog razreda osnovne škole, stipendiranja učenika i studenata i sl. - u zajedničkom interesu za što obrazovanijim profilima.
Građevinski radnici su i danas deficitarni kadar, iznimno tražen na tržištu rada. Broj kadrova sa srednjom stručnom spremom se u graditeljskim poduzećima ekipira, ali nedostaju kadrovi s višim stupnjem obrazovanja
.
preskoči na navigaciju