preskoči na sadržaj

Graditeljska škola Čakovec

Login

GSC-Mobility2020 Facebook GSC-Mobility2020

GSC galerija

"Umjetnost u gostima"

Radovi učenika

Radovi učenika

Energetska obnova

Oglasna ploča
Projekt CROSKILLS

THE MOBILITY BRIDGE III

Korisni linkovi
Graditeljska škola Č...
Korisni linkovi za s...
Dnevni tisak
Agencija za strukovn...
Agencija za odgoj i ...
Državna matura
Fakulteti i veleučil...
Portali
Časopisi

Facebook stranica_GŠČ Facebook GŠČ 

Državna matura
e-Dnevnik:prijave! 
Posjetite...

Brojač posjeta
Ispis statistike od 28. 9. 2012.

Ovaj mjesec: 5068
Povijest

Graditeljska škola Čakovec – tradicija i iskustvo
a) Razvoj škole

Graditeljska škola Čakovec desetljećima je rasadište vrsnih graditelja u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, a u općoj gospodarskoj i demografskoj slici Međimurske županije graditeljstvo ponovno zauzima poziciju dominantne djelatnosti. Za ukupnu strategiju razvoja, ne samo ovog kraja već i znatno šire, u prilikama kad je obnova ratom razrušenih, sanacija i revitalizacija postojećih i gradnja novih objekata, nužna pretpostavka napretka na svim područjima života i rada, školovanje graditelja i njihovo upošljavanje na graditeljskim zahvatima ima dugoročnu perspektivu.
Škola je osnovana 1961. godine kao Građevinska tehnička škola. Šk.god. 1967./68. prerasta u Građevinski školski centar, a u šk.god. 1977./78. dolazi do udruživanja u Građevinski obrazovni centar "Zvonko Brkić" Zagreb.
Godina 1977. od neobične je važnosti za daljnji razvoj škole. Jačanjem stručnog kadra i didaktičkih uvjeta, snažnim razvojnim koracima međimurskog gospodarskog graditeljskog kompleksa, funkcija škole u obrazovanju stručnih kadrova i za potrebe šire regije naglo je porasla te je sagrađen novi učilišni kompleks školske zgrade, učeničkog doma, sportske dvorane i školskih radionica, u koji se te godine uselila. Time je dugoročno zacrtana pozicija škole kao jedne od najvećih strukovnih škola u RH, a njen status i u prostornom planu Međimurske županije označen je kategorijom škole regionalnog značenja.
Od 1991. godine škola nastavlja djelovati kao samostalna odgojno-obrazovna ustanova pod imenom Graditeljska škola Čakovec, a u svom sastavu ima i mješoviti Učenički dom.

b) Struktura škole

Graditeljska škola Čakovec  već niz godina upisuje daleko najveći broj polaznika u programima graditeljstva i njemu komplementarnih zanimanja, među svim graditeljskim školama u Hrvatskoj, čime tek doprinosi ublažavanju nedostatka stručnjaka u graditeljstvu, naročito za klasična operativna zanimanja, što je još uvijek premalo, iako se provode ciklusi prekvalifikacije u obrazovanju odraslih.
Uz to naglašeno sudjeluje na unapređenju programa za tehničare i zanimanja, podižući naročito njihovu strukovnu razinu, te na modelu vertikalne prohodnosti, koji je jedino u graditeljskom sektoru za sada aktualiziran i omogućuje ambicioznijim i zahtjevnijim graditeljima napredovanje i cjeloživotno učenje.
U tom smislu upravo je dobrodošlo otvaranje stručnog veleučilišnog studija za potrebe graditeljstva, koji će zadovoljiti potrebe građevinskih tvrtki za kvalitetnim kadrom na razini 4. 5. i 6. kvalifikacijskog stupnja, a koji su uvijek bili nosioci operativnih poslova i zapravo su stvorili reputaciju graditelja u Sjevereozapadnoj Hrvatskoj i Međimurju.
Ostvarivanjem novih i atraktivnih programa naobrazbe - dizajner unutrašnje arhitekture i dizajner keramike u području likovne umjetnosti i dizajna, zatim web dizajnera i medijskih tehničara, škola je značajno proširila paletu četverogodišnjih programa te zaokružila obrazovanje kadrova koji će djelovati na svim poslovima izgradnje, obnove i osmišljavanja vrijednosti interijera i eksterijera artificijelnog prostora primjerenog senzibilitetu i potrebama čovjeka na početku trećeg tisućljeća, ali i kadrove za oblikovanje novih modela vizualnih komunikacija, kojima će se značajno utjecati na razvoj novih oblika društvenog života.
Praktični rad, u harmoničnoj sprezi sa stručno-teoretskim i općim sadržajima, najvažniji je segment razvoja obrazovnih programa u utvrđivanju objektivno najbolje raspoređenih sadržaja prema logički osmišljenim katalozima znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova u proizvodnim zanimanjima.
Najbolji samouvid u vlastite vrijednosti i postignuća su rezultati u praktičnom djelovanju i stvaranju. Upravo tu činjenicu u školi nastojimo iskoristiti u organizaciji praktične nastave u školskim radionicama, praktikumima programa likovne umjetnosti i dizajna i grafičara-dizajnera multimedijskih sadržaja te građevinskog tehničara za graditeljsko nasljeđe. Sve je veći obuhvat učenika i opseg vježbi koje se ostvaruju u školskim radionicama i praktikumima, naročito u početnoj godini obrazovanja. Školske radionice imaju važnu zadaću i u ostvarivanju dijela pomoćničkih ispita, a ubuduće bi trebale biti od većeg značaja i u programu obrazovanja odraslih (za prekvalifikacije, odnosno polaganje majstorskih ispita). Školske radionice su centralni punkt obrazovnog pogona Graditeljske škole Čakovec - strukovne škole koja pretendira postati tehnološkim stručno-metodičkim centrom.

c) Prostorni kapaciteti

U sastavu škole, uz školsku zgradu površine 2800 m2, djeluje još velika sportska dvorana, suvremeno obnovljena 2002. (4870 m2), učenički dom, kapaciteta 160 ležaja te radionička hala s oko 1500 m2 površine, kao ogledni praktikum za transfer novih građevinskih tehnologija.
Ovako složen kompleks zgrada predstavlja referentnu točku u gradskoj veduti te u urbanoj slici okupljanja i prožimanja javnih funkcija i događanja za mnogobrojne žitelje Grada i Županije – postavljanjem izložbi, organiziranjem javnih manifestacija, stručnih skupova i dr. U svojem  gotovo pedesetogodišnjem  razvoju, proširujući svoje programe školovanja u redovitom školovanju mladeži i obrazovanju odraslih za gotovo sva zanimanja u graditeljstvu, Graditeljska škola Čakovec danas predstavlja značajno srednjoškolsko strukovno učilište za programe u području graditeljstva za Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku i Međimursku županiju.


d) Projekti

Temeljno je načelo odgojno-obrazovnog rada škole stvaralačka dimenzija učenikove afirmacije u nastavnom procesu kroz ciljevit i koristan rad.
Značajni su projekti u kojima je škola sudjelovala za potrebe Ministarstva, znanosti, obrazovanja i športa i Zajednice graditeljskih škola RH, od kojih su:
- veliki doprinos nastavnika i Škole u cjelini kao nositelja projekta u donošenju novih nastavnih planova i programa za sve nastavne predmete u području graditeljstva, ostalih usluga i obrade stakla
- mnogi nastavnici autori su objavljenih programa kao i stručnih sadržaja za mape praktične nastave u zanimanju zidar i tesar te niza programa u jedinstvenom modelu obrazovanja
- Škola je objedinila i sve programe za obrazovanje odraslih u programima graditeljstva
- Škola je koordinirala i izradila projekt potrebnih ulaganja i inoviranje sustava te modernizaciju nastavne tehnologije u strukovnom školstvu iz područja graditeljstva, geodezije i građevnih materijala te ostalih usluga
- Škola je sudjelovala u izvođenju rekonstrukcije ograde Visoke učiteljske škole u Čakovcu, na temelju dobivenog natječaja, u okviru praktične nastave učenika zidara, tesara i soboslikara-ličiloca, a pod nadzorom i supervizijom Konzervatorskog odjela Uprave za zaštitu kulturne baštine u Varaždinu i uz potporu Ministarstva znanosti i tehnologije
- u projektu obnove lokaliteta tradicijske „Međimurske hiže“ s gospodarskim objektima u Frkanovcu, a pod pokroviteljstvom Međimurske županije, Međimurskog poduzetničkog centra, Konzervatorskog odjela iz Varaždina, Ministarstva turizma i mnogim drugim.
Zbog kontinuiteta u kvaliteti odgojno-obrazovnog rada, angažmanu u nizu uspješnih projekata i prepoznatljivom javnom i kulturnom djelovanju Škola je bila dobitnik plakete – Zlatni grb grada Čakovca te Ministrova priznanja za uspješan, kvalitetan i kreativan rad 2002. godine.

e) Kadrovska struktura

U Graditeljskoj školi Čakovec uposlena su 122 djelatnika: 63 nastavnika (29 u općeobrazovnoj nastavi, 30 u nastavi struke, ravnatelj, pedagoginja i dvije knjižničarke), 9 djelatnika odgojno-obrazovnog rada u učeničkom domu,
10 stručnih učitelja i 42 djelatnika u administrativnim, tehničkim i drugim poslovima.
Među nastavnicima su 1 doktorica znanosti, 2 magistra, 4 profesora u zvanju savjetnika i 4 u zvanju mentora.
Kontinuirano pripremanje učenika za sudjelovanje u različitim područjima natjecanja, ali primarno za najsrodnija njihovom obrazovanju – natjecanja u području graditeljstva, strojarstva, obrade drva i likovne umjetnosti, preduvjet su i kvalitetne pripreme  za polaganje državne mature te  nastavak školovanja – na veleučilištima, visokim školama i fakultetima. Brojni su uspjesi i vrhunski rezultati učenika Graditeljske škole Čakovec na državnim natjecanjima u tim područjima. U školi se dugi niz godina organiziraju i pripreme za upis na fakultete, a u skorije vrijeme pripreme za ispite državne mature, što je značajan doprinos uspješnosti uključivanja učenika na studij građevine, arhitekture, dizajna i sl.
Od osnivanja Graditeljske škole građevinari su se zapošljavali u tadašnjem Građevinskom kombinatu „Međimurje“, a u današnje vrijeme u niz graditeljskih poduzeća na području Međimurske i susjednih županija, kao što su „Team d.d.“, „Međimurje graditeljstvo d.o.o.“, „Tegra d.o.o.“, „Zagorje-tehnobeton d.d." i dr.
Škola već nekoliko godina surađuje s Gospodarskom komorom Međimurske županije – odjelom za graditeljstvo, na planu promidžbe upisa u graditeljske programe učenika osmog razreda osnovne škole, stipendiranja učenika i studenata i sl. - u zajedničkom interesu za što obrazovanijim profilima.
Građevinski radnici su i danas deficitarni kadar, iznimno tražen na tržištu rada. Broj kadrova sa srednjom stručnom spremom se u graditeljskim poduzećima ekipira, ali nedostaju kadrovi s višim stupnjem obrazovanja
.
preskoči na navigaciju