preskoči na sadržaj

Graditeljska škola Čakovec

Login

GSC-Mobility2020 Facebook GSC-Mobility2020

GSC galerija

"Umjetnost u gostima"

Radovi učenika

Radovi učenika

Energetska obnova

Oglasna ploča
Projekt CROSKILLS

THE MOBILITY BRIDGE III

Korisni linkovi
Graditeljska škola Č...
Korisni linkovi za s...
Dnevni tisak
Agencija za strukovn...
Agencija za odgoj i ...
Državna matura
Fakulteti i veleučil...
Portali
Časopisi

Facebook stranica_GŠČ Facebook GŠČ 

Državna matura
e-Dnevnik:prijave! 
Posjetite...

Brojač posjeta
Ispis statistike od 28. 9. 2012.

Ovaj mjesec: 5068
Projekt - CARDS 2003
 
PROJEKT "REVETIS"
 
NAZIV PROJEKTA:
 
Regionalni centar strukovnog obrazovanja u održivoj gradnji i obnovljivim izvorima energije – "Revetis" (akronim)
 
NAZIV NOSITELJA PROJEKTA I KONTAKT PODACI:
 
Graditeljska škola Čakovec, Športska 1, tel. 040 329 000 – ravnatelj, fax. 040 329 013
 
 
MJESTO PROVEDBE PROJEKTA:
 
Međimurska županija, grad Čakovec
 
VREMENSKI PERIOD PROVEDBE PROJEKTA:
 
Početak: od 31.05. 2006. do 30.05. 2007. 
 
RAZLOZI ZA POKRETANJE PROJEKTA:
 
Graditeljska škola Čakovec već niz godina u svom radu planira aktivnosti na nizu projekata dugotrajnijeg djelovanja u smislu interkulturacije škole kao ustanove u vlastitoj sredini i širem prostoru, a i u svijesti učenika, koji stručne kompetencije stječu kroz mnoštvo obrazovnih programa za zanimanja kojima će stvarati nove i bolje preduvjete za svoj prosperitet.
Pored inicijative za što većim kontaktima i međusobnom suradnjom s drugim školama, gospodarskim tvrtkama i ustanovama, škola pokreće rad na projektima od šire koristi za lokalnu zajednicu, a naročito u posljednje vrijeme onih koje kroz sustav unapređenja strukovnog obrazovanja u okviru CARDS programa dovode do snažnijeg iskoraka u održivu razvoju i prihvaćanja novih tehnologija, očuvanja eko sustava te harmonizacije korištenja resursa prirodnog podneblja i artefakta, očuvanja povijesnog nasljeđa i anticipacije budućih modela života.
Osnovna ideja, koja je i globalno jedna od tema u najužem krugu pitanja opstanka, jest povećanje korištenja obnovljivih izvora energije, ali i povećanje energetske učinkovitosti u metodama projektiranja zgrada. Ako dodamo prirodne resurse, koji već postoje za potrebe projekta, takva inicijativa mogla je naći samo plodno tlo upravo u Međimurju, okruženom s Mađarske, Slovenske i Austrijske strane, krajevima gdje je korištenje takvih rješenja saživjelo u daleko višem postotku primjene nego li kod nas. Upravo takva neodrživa situacija bila je razlogom promjene stanja na planu edukacije, ne samo redovne učeničke populacije, nego i najšire, stvaranje spoznaja o implementaciji novih dostignuća bržeg prihvaćanja novih i racionalnih rješenja na ovom području, a demografski izrazito orijentiranom na graditeljsko poduzetništvo i obrtništvo u području instalacija i proizvodnje opreme za mikroklimu i grijanje zgrada. 
Krajem 2005.godine, gotovo paralelno sa pripremom za aplikaciju projekta "Revetis" za natječaj koji jer raspisala delegacija Europske komisije (nakon veljače 2006.) započela je inicijativa Uprave za srednje školstvo sa generalnom potporom MZOŠ-a i u pojačanom didaktičkom opremanju Graditeljskih škola strojevima i didaktičkim uređajima, a Županija je pokrenula investicijski ciklus rekonstrukcije učeničkih radova, kojima bi se dotad potpuno nedefinirani prostor hale podijelio u dvije etaže i time dobio znatno više radnih mjesta gdje bi se našlo dovoljno prostora sa implementaciju regionalnog centra za strukovno obrazovanje u obnovljenim izvorima i u svezi sa svim graditeljskim aspektima očuvanja energije u zgradarstvu.
Želja da projekt uspije, temelji se na izmijenjenoj ulozi školskih radionica u obrazovanju redovitih učenika, ali i odraslih u ciklusu cjeloživotnog učenja, promijenjenoj nastavnoj metodologiji koja koristi demonstracijske metode rada, a i na činjenici da je usput proizvedenom energijom moguće ostvariti uštede  u potrošnji energije. Aktivnosti u školskim radionicama već pri samoj izvedbi prostora u kojem će biti implementiran projekt značajno su se povećale, s oko 50 učenika koji su aktivno provodili radove (napravili oko 100 klupa za računala i učionice, položili oko 300 m2 keramičkog i sintetskog poda, zidali, žbukali, ugradnju stolarije za učionice, gletali i ličili oko 300 m2 zidova i stropova itd.)
U siječnju je održan 2. dnevni stručni skup nastavnika s 12 graditeljskih škola (oko 30 nastavnika struke) iz 12 županija.
Tijekom provedbe projekta 5 razrednih odjela građevinskih tehničara, dizajnera unutrašnje arhitekture te 2 razredna odjela učenika u instalaterskim zanimanjima prošlo je kroz intenzivnu edukaciju u trajanju od 9 tjedana (petkom): o energetski održivoj gradnji u obnovljenim izvorima energije.
U travnju su učenici obavili 3 stručne ekskurzije: u Novigrad, Skradin, Novi Marof i Varaždinske toplice, kako bi upoznali i proizvodnju uređaja za generiranje energije iz obnovljenih izvora, postrojenja za proizvodnju energije i tvornicu izolacijskih materijala u Novom Marofu.
U dijelu razvoja redovnih funkcija tijekom provedbe projekta naročito težinu ima izvedba brošura i priprema didaktičkih materijala za učenike, te izrada obrazovnog programa u školovanju arhitektonskih tehničara koji bi predstavljali nastavak obrazovanju na principu vertikalne prohodnosti za zahtjevne i ambiciozne instalatere grijanja i klimatizacije u 3-godišnjem zanimanju.
 
GLAVNI REZULTATI PROJEKTA (PROMJENA KOJA SE DOGODILA)
 
Pored gore navedene mogućnosti školovanja arhitektonskih tehničara s naglašenim znanjima iz ovog područja i didaktičkom i stručno primjerenim metodama izlaganju i ilustriranju u priređenim priručnicima od strane stručnjaka iz EIHP., pokrenut je čitav niz aktivnosti u školskim radionicama koje su ispunjale i učenike ponosom što sudjeluju u projektu i kao graditelji prostora ili sudionici na predavanjima i stručnim ekskurzijama. Primjerice kustosica Muzeja u Varaždinskim toplicama s nevjericom je zapazila kako učenici s iznimnom pažnjom prate njeno izlaganje o spoznajama rimljana u korištenju geotermalnih i ljekovitih voda u instalacijskim sustavima unutar terme i slično.
Dakle interes bila je generalna značajka za svo vrijeme provedbe projekta, a očekujemo i nadalje suradnju u budućim aktivnostima i popularizacije i diseminacije znanja iz ovog područja upravo sa stručnjacima iz EIHP.
Interes su pokazali, nastavnici struke diljem cijele Hrvatske a otvorena je mogućnost suradnje s nekim od škola o eventualnoj primjeni projekta u modificiranoj verziji u njihovoj sredini.
Osobito je značajno i vrijedno opremanje i računalne učionice i demonstracijskog laboratorija u kojem se sjedinjuju sva crpljenja energija prirodnih izvora putem vjetroturbine u dvorištu, sunčevih kolektorskih panela na fasadi ili krošnjama fotonaponskih čelija iz kojih dobivena električna energija može koristiti za rasvjetu. A dobivena toplinska iz unutrašnjih uređaja kotla za biomasu ili kogeneracijskog uređaja može zagrijavati prostor i sanitarnu toplu vodu.
Činjenica da smo u dvorištu škole podigli vjetroturbinu sa propelerom koji , vrteći se onako s visoka predstavlja odjednom fokus svih zbivanja i gibanja te potiče na aktivnost sviju koji se zateknu u zgradama dviju škola i radioničkog kompleksa, te   simbolično označava novi put i sudbinu školskih praktikuma na putu razvoja u duhu tehnološkog centra izvrsnosti.
Također jedan od rezultata, možda je na prvi pogled i nebitan za razvoj edukacijskih funkcija centra, jest uspio redizajn arhitekture ovog dijela školskih radionica. Protezanje zastakljenog izložbenog prostora, fino raščlanjene staklene fasade skoro 40 metara dugog korpusa hale, učinio je daleko suptilnijim oblikovanje vanjskog prostora i razvio osnu napetost kretanja. Gotovo neodoljivo privlači da se prošećemo i izvana razgledamo izložbene eksponate.
Dodajemo da je tu i čitav niz doniranih eksponata i dijela opreme čime su proširene i didaktičke mogućnosti uvida u tehničko rješavanje mnogih detalja u primjeni znanja. A ujedno je iskazan i veliki interes dobavljača opreme da izlože upravo svoje proizvode i tehnička rješenja.
 
ULOGA PARTNERA U PROJEKTU
 
Partneri su bili tim stručnjaka i eksperata iz Energetskog instituta Hrvoje Požar upravo za ovu problematiku na čelu s gđom dr.sci. Brankom Jelavić . Kolege su podijelile područja obnovljivih izvora na stručnu razradu uređaja za generiranje solarne energije, iz kogeneracije iz biomase. Posebno, problematiku energetske učinkovitosti projektiranja   u zgradarstvu posebno je razrađivala gđa Željka Hrs Borković, dipl.ing.arh. Treba posebno istaći poseban trud gospodina Zorana Matića, dipl.ing. koji je ponio veliki teret u sastavljanju budžeta projekta kao i u pregovorima u postupku nabave potrebne opreme te izrade kantograma aktivnosti u provedbi projekta. Svi zajedno dali su ogroman doprinos u pripremanju publikacija i didaktičkih materijala i priručnika i na kraju krajeva u edukaciji nastavnika i učenika.
Dakako da planiramo i daljnju suradnju.
 
POUKE PROIZAŠLE IZ PROVEDBE PROJEKTA
 
Sažimanje utisaka i iskustava na kraju provedbe projekta u rasponu je od zadovoljstva učinjenimpa do razočaranja u pojedinim ipak sudionicima, prije svega aspektu kooperativnosti, u provedbi projekta jer su nepravodobno isporučivali tehničku dokumentaciju koja je trebala biti potpora projektu, pa su na taj način postali glavni kočničari u pridržavanju rokova u provedbi projekta. To se ponajprije odnosi na projektante termotehničkih i elektro instalacija te statičara iz projektnog poduzeća "Međimurje inženjering" dok je suradnja s voditeljicom projekta i projektanticom arhitektonskog projekta gđom. Marinom Ivanović, dipl.ing.arh. bila na zavidnoj visini.
Neažurnost , nedosljednost u razradi rješenja i neprihvatljivo zakašnjenje u pripremanju projekata za lokacijsku i građevinsku dozvolu osnovne su značajke ovako neposlovnog i krajnje neodgovornog pristupa realizaciji projekta. Iako su imali priliku u više navrata i na zajedničkim sastancima sa predstavnicima iz EIHP i dobavljačima opreme razrješavati tehnička rješenja potrebna za izradu tehničke dokumentacije oni su to uporno zanemarivali.
U svakom slučaju i inače vrlo zahtjevna i pedantna procedura provedba projekta uz potrebno strogo pridržavanje svih kondicija iz ugovora i aneksa ugovora od iznimne je važnosti za uspješnu metodologiju upravljanja projektom i neobično važan aspekt uspješnog privođenja cilju i kraju projekta. Istovremeno dragocjena iskustva u radu s konzultantima, stručnjacima iz Ministarstva financijama i revizorima i grant-menadžerima iz ASO-e gđom Andrejom Tonč i gospodinom Nenadom Vakanjcem, daleko nadilazi razinom kooperacije i učinkovitosti, poslove koji smo morali obavljati u lokalnoj sredini s projektantima pa i ljudima iz tijela lokalnih upravnih odjela. Nikako ne ide u glavu činjenica da još uvijek postoje pojedini sudionici koji ne razumiju značaj europskih projekata i ne pridaju im nikakvu važnost.
 
             Vjerojatno je, da je ovakva loša iskustva proizvela ambivalentna koincidencija koja se sastojala u tome da se projekt "Revetis" odvijao s pomakom u odnosu na realizaciju dijela rekonstrukcije školskih radionica i da je došlo do dvostranog kretanja aktivnosti, ali različitom brzinom i neusklađenih koraka. Situacija je bila vrlo kompleksna jer je trebalo voditi dva projekta u izvedbi prostora koji su i zajednički ali i sa različitim hodogramima u financiranju i angažiranju pojedinih sudionika.                                                                       
 
 
ŠKOLSKE RADIONICE+CENTAR ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE U ODRŽIVOJ GRADNJI I OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE
 
 
 

 
PROČELJA
 
 
Početak izgradnje temeljne i podne konstrukcije aneksa školskih radionica – prostora namijenjenog za izložbeni prostor u projektu REVETIS.
 
 
Rekonstrukcija temeljne kanalizacije i hidrantske mreže ispod poda budućeg izložbenog prostora.

Unutrašnjost hale koja će podjelom na dvije etaže omogućiti i namjenu prostora za projekt REVETIS.

 
Sudjelovanje učenika u zidanju zidova računalne učionice za projekt REVETIS.
 
 
Zidanje unutrašnjeg i obložnog zida računalne učionice.
 
Računalna učionica opremljena sredstvima Europske komisije računalima, te stolovima koje su izradili učenici.

 
Predavanja za nastavnike u okviru dvodnevnog stručnog skupa s temom učinkovitosti građenja i obnovljivih izvora energije.
 
 
Devetotjedni ciklus predavanja za učenike proveli su stručnjaci iz EIHP, partnera u projektu REVETIS. Najuspješnijim učenicima u procjeni znanja nakon obavljene edukacije podjeljene su prigodne nagrade.
 
 
 Sastavljanje vjetroturbine na tlu i priprema za podizanje.
 
 
 
Obuka za termografe pri fakultetu strojarstva i brodogradnje za rukovanje termografskim kamerama u postupku izrade elaborata za energetske preglede stanja na zgradama. 
 
Stručna posjeta učenika proizvođaču opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora – fotonaponskih ćelija.

Posjeta vjetroelektrani kraj Skradina. 
Posjeta Novom Marofu –Knauff Insulation – tvornici izolacijskog materijala i Varaždinskim toplicama sa jednom od dviju rimskih termi u Europi, koje i danas opskrbljuju medicinske ustanove za terapiju ljekovitom termalnom vodom (pogled na bazen i svetište nekadašnjih termi).
 
 
Pogled na dio vanjskih uređaja za generiranje obnovljivih izvora energije – vjetroturbina i solarni kolektori, te stupovi za panoe fotonaponskih ćelija.
 
 
 
Neki od uređaja za generiranje obnovljivih izvora energije (kotao za biomasu, turbina za kogeneraciju, spremnik tople vode koji toplinsku energiju dobiva iz četiri izvora i dio regulacijskih i mjernih instrumenata).
 

 
Dio izložaka u dijelu za energetsku učinkovitost izgradnje sa prikazom kompozicije pravilnih položaja toplinske izolacije i ugradnje prozorske konstrukcije.
 
 
Konačni izgled Regionalnog centra strukovnog obrazovanja za obnovljive izvore energije i održivu gradnju.

 

 

 

 OTVORENJE REGIONALNOG CENTRA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA – 7.11. 2007.

U srijedu,7.11.2007. uz prigodni je program otvoren prvi Regionalni centar strukovnog obrazovanja u održivoj gradnji i obnovljivim izvorima energije u Republici Hrvatskoj, u sklopu programa CARDS 2003 - VET, financiranog od strane Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Graditeljska škola Čakovec je u partnerskoj suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar iz Zagreba realizirala niz aktivnosti u sklopu ovog projekta, a koji su samo početak širenja znanja u cijeloj regiji i osnova za uspješnu integraciju tih aktivnosti u nastavne planove.

Na početku svečanosti, ravnatelj Graditeljske škole Čakovec, gospodin Zoran Pazman, dipl.ing.arh. , pozdravio je sve prisutne goste - predstavnike ministarstava i Županije, suradnike u projektu, donatore, predstavnike Agencije te djelatnike škole.

Nakon uvodnog predstavljanja samog projekta CARDS 2003 - REVETIS od idejnog projekta do konačne izvedbe, ravnatelja Zorana Pazmana, u ime partnera – Energetskog instituta Hrvoje Požar iz Zagreba, svim uvaženim gostima obratila se voditeljica projekta, doktorica Branka Jelavić.

Gospođa Željka Hrs Borković i gospodin Zdeslav Matić iz Energetskog instituta Hrvoje Požar, upoznali su prisutne s namjenom projekta edukacijom u dijelu energetske učinkovitosti u zgradarstvu i tehnologijama kojima je moguće generirati obnovljive izvore energije.

Prisutnima su se s nekoliko prigodnih riječi obratili i gospođa Marija Marcelić iz Agencije za strukovno obrazovanje, načelnica Odjela za istraživanje i razvoj strukovnog školstva, predsjednik Skupštine Međimurske županije gospodin Vladimir Ivković i na kraju Ministar kulture gospodin Božo Biškupić.

Za ugodnu atmosferu pobrinuli su se i scenska grupa Graditeljske škole Čakovec, s igrom Zemlja – naš dom - s voditeljicom mr. Emilijom Kovač, prof. hrvatskog jezika, te glazbena grupa Graditeljske škole Čakovec, s voditeljem prof. Vladimirom Mihaljevićem.

Sredstvima ovog projekta nastao je moderan demonstracijski park, praktikum za održivu gradnju i obnovljive izvore energije, izložbeni prostor te suvremeno opremljen računalni kabinet, a svi nazočni pozvani su u obilazak prostora centra Revetis, koji su sa zanimanjem razgledali.

Nakon razgleda je uslijedio prigodni domjenak u predvorju sportske dvorane Graditeljske škole Čakovec, uz glazbenu pratnju tamburaške grupe profesora V. Mihaljevića.

preskoči na navigaciju