preskoči na sadržaj

Graditeljska škola Čakovec

Login
Radovi učenika

Radovi učenika

Projekt CROSKILLS

THE MOBILITY BRIDGE III

Pretraži

RSS
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 403
e-Dnevnik:prijave!Državna matura
Priloženi dokumenti:
Podjela potvrda DM.pdf

 
Posjetite...

Brojač posjeta
Ispis statistike od 28. 9. 2012.

Ovaj mjesec: 4118
Fizika - prof.Ivan Korotaj
Fizika 1.razred - Sile i tlak
Ivan Korotaj / datum: 29. 3. 2012. 14:28

Primjeri za pisanu provjeru:

1.Koliko dugo moramo djelovati silom od 40 N na tijelo mase 100 kg koje miruje da bi ono postiglo brzinu od 10 m/s ?

Rješenje:

Poznate veličine su:  F = 40 N

                                    m = 100 kg

                                     v1 = 0 m/s
                                     v2 = 10 m/s
 

Traži se :                    Dt = ?

Treba poznavati izraz    F Dt = m Dv iz kojeg  proizlazi   Dt = mDv /F

Dv = v2 –v1 = 10 – 0 = 10 m/s

Dt = 100 kg 10 m/s / 40 N = 25 s 

 

2.Kolikom vučnom silom moramo djelovati na tijelo mase 40 kg da bi se gibalo (klizilo)  po horizontalnoj podlozi faktora trenja 0,15 jednolikim gibanjem.

 

Rješenje:

Da bi se neko tijelo gibalo jednolikim gibanjem suma svih sila koje na njega djeluju mora biti jednaka nuli. Kako na tijelo koje klizi djeluje sila trenja to mora istovremeno djelovati i još neka sila koja sa silom trenja daje rezultat 0, a to je očito vučna sila. Vučna sila i sila trenja su suprotnih smjerova pa je njihova rezultanta 0 ako su istih iznosa. Dakle zadatak se rješava tako da se ustvari izračuna sila trenja koja je po iznosu ujedno jednaka vučnoj sili. Sad treba znati o čemu ovisi trenje i kako se izračunava.

   FT =  mmg = 0,15 x 40 x 9,81 = približno 60 N

3.Kolikom silom pritišće stupac zraka pri normiranom atmosferskom tlaku na površinu 10 dm2 ?

Rješenje:  Iz izraza za tlak p = F/S izračunamo silu F.  F = p S

Normirani atmosferski tlak iznosi 101325 Pa. Prije množenja treba uočiti da je površina S zadana u dm2 , a kako je Pa = N/m2  to se dakle i površina treba izraziti u m2

  1 dm2 = 1/100 m2  10 dm2 = 10/100 = 1/10 = 0,1 m2

rF = 101325 x 0,1 = 10132,5 N

 

4.Kolika je sila uzgona na komad drveta u vodi ako je gustoća drveta 600 kg/m3, a masa 300 kg. Izračunaj i koliki dio volumena tog tijela je uronjen u vodu.

 

Rješenje:

Prvi dio ćemo lako riješiti ako znamo da tijela kojima je gustoća manja od gustoće vode na vodi plivaju, a plivaju zato što je uzgon jednak težini tijela. Dakle iznos uzgona jednak je težini tijela  U = G = mg = 300x 9,81 = približno 3000N.

Uronjeni volumen se računa tako da se izjednače izrazi za uzgon i težinu:

U = rt g Vur   ;    G = m g   ;  iz r = m/V proizlazi  m = r V    pa je  G = rd V g

    U = G  odnosno kad se uvrste izrazi za U i G     rt g Vur   = rd V g  pa je    Vur =rd V /rt

rt  je oznaka za gustoću tekućine (vode), rd  je oznaka za gustoću drveta

Vur  uronjeni volumen, V volumen cijelog tijela. Volumen cijelog tijela se izračuna iz poznate mase i gustoće  V = m/r = 300/600 =0,5 m3

Sad računamo   Vur = 600 x 0,5 /1000 =0,3 m3

                   

U prilogu se nalaze definicije. Možete ih preuzeti.

Numerički zadaci – domaća zadaća

1.Koliki je koeficijent (faktor) trenja kada se automobil giba po zavoju polumjera 20 metara brzinom 10 m/s ?

2.Na koncu visi tijelo mase 1 kg. Kojom najvećom akceleracijom  smijemo podizati tijelo ako konac može izdržati najveće opterećenje od 12 N ?

3.Na tijelo mase 20 kg djeluje stalna sila od 10 N. Kolika je promjena brzine tog tijela nakon 5 s ?


[OPŠIRNIJE]2. razred
Ivan Korotaj / datum: 6. 4. 2012. 15:52

[OPŠIRNIJE]4. razred
Ivan Korotaj / datum: 6. 4. 2012. 16:25

[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju