2017-06-09 13:31:35

PRETHODNO SAVJETOVANJE: Radovi na energetskoj obnovi Učeničkog doma Graditeljske škole Čakovec

Datum: 09. lipnja 2017. godine 

Radovi na energetskoj obnovi Učeničkog doma Graditeljske škole Čakovec

Graditeljska škola Čakovec, Športska 1, 40000 Čakovec, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave “Radovi na energetskoj obnovi Učeničkog doma Graditeljske škole Čakovec”.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (09. lipnja 2017. do 16. lipnja 2017.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte javnanabava@medjimurska-zupanija.hr, zaključno do 16.lipnja 2017. godine do 9.00 sati.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE (zip).

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.


Graditeljska škola Čakovec