2015-05-19 19:30:56

Studija o mladima za mlade

U sklopu zadaće na Studijima o mladima za mlade provodi se istraživanje kojim se želi ispitati neka obilježja socijalnih vještina među srednjoškolcima.

Mole se srednjoškolci da popune anketu! smiley

LINK: https://www.surveymonkey.com/s/MLCTHX7


Graditeljska škola Čakovec