2014-10-23 22:00:00

Ponuda br.02_šk.god.2014/15 - jednodnevni izlet Zagreb (prijevoz)

U privitku dostavljamo javni poziv za ponude turističkim agencijama i licenciranim prijevoznicima, za ponudu prijevoza učenika  za jednodnevni izlet prema podacima u priloženoj ponudi.

Rok dostave ponuda je: 03.11.2014. godine u 12.00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se u školi dana: 04.11.2014 u 12:00 sati.

 

Opći uvjeti natječaja:

Pristigle ponude trebaju biti u skladu s propisima vezanim uz  navedenu djelatnost i prijevoz učenika.

Ponuditelj dostavlja ponude čija je cijena razrađena po traženim točkama (od 8 do 10).

U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu do navedenog roka i uz iskazane cijene tražene po stavkama.

 

Graditeljska škola Čakovec

 

 


Graditeljska škola Čakovec