2014-09-01 14:46:43

Elementi ocjenjivanja, primjer OPP_a i priprema nastavnog sata

U prilogu je tablica razrađenih elemenata ocjenjivanja i vrednovanja (Ljiljana Ille), primjer OPP_a za predmet Informatika (Ljiljana Ille), te tablica za izradu nastavnog sata prema ishodima učenja i prema zadacima nastave.


Graditeljska škola Čakovec