2011-10-20 06:27:12

2.a i 2.b - 2011/12 školska godina - EXCEL - VJEŽBA - FORMULE I FUNKCIJE(20.10.2011)

Dragi moji,

Molim vas lijepo da si "skinete" na svoje računalo ovu vježbu i da je redom rješavate.

Riješenu vježbicu spremite na server u vašu podmapu EXCEL pod imenom: vježba_formule_i-funkcije_Prezime.


Graditeljska škola Čakovec