2011-01-31 19:29:06

USKORO ISTIČE ROK ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE

Podsjećamo sve kandidate da prijave ispita državne mature traju
do 31. siječnja 2011. godine u 23.59.
 

Nakon toga datuma više neće biti moguće prijavljivati ispite državne mature ili mijenjati
već prijavljene ispite državne mature. Također, upozoravamo sve kandidate da će nakon 31.
siječnja pa do 6. srpnja 2011. godine(ili do datuma koje je odredilo visoko učilište ako
provodi dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti) bit će moguće prijavljivati
studijske programe, no samo u okviru već prijavljenih ispita državne mature.


Graditeljska škola Čakovec