2010-12-02 23:03:00

3A - kotiranje male kuće -3-12-2010

Otvorite  datoteku TlocrtMaleKuce i spremite je u svoju mapu - 2010/11 školska godina pod imenom TlocrtMaleKuce-IME-PREZIME.

Kotirajte zadani tlocrt - spremite na server i pošaljite na e-mail: vlasta.abramic@gmail.com.


Graditeljska škola Čakovec