2010-12-01 12:42:00

Početak prijava u ljetnome roku 2010./2011.

Od 1. prosinca 2010. godine u 18.00 sati bit će omogućene prijave ispita državne mature i
studijskih programa u ljetnome roku školske godine 2010./2011. putem mrežne stranice
www.postani-student.hr.

Ispiti državne mature moći će se prijavljivati do 31. siječnja 2011.
godine, a studijski programi do 6. srpnja 2011. godine (ovdje je potrebno znati da neka visoka
učilišta imaju raniji datum prijava studijskih programa te je o tome potrebno pravovremeno se
informirati na stranici Postani student).
Detaljne obavijesti na www.postani-student.hr i kod školskog ispitnog koordinatora.
Podsjećamo učenike koji nisu obavili radnje za dobivanje PIN-a i TAN-a da prethodno zatraže
korisničko ime i lozinku u učeničkoj referadi.


Graditeljska škola Čakovec