2008-03-08 00:00:00

MAŠKARE U UČENIČKOM DOMU na 5. veljače 2008.
 Đura z Međimurja u domu 
 
Krafne…kako to samo lijepo zvuči! A kako su one samo ukusne! Pogotovo kada ih se dobije za maškare. Naravno da smo i mi u Učeničkom domu Graditeljske škole Čakovec obilježili maškare.
Bilo je taj dan doista puno zamaskiranih učenika. Navečer je u domu održana priredba. Voditelji su bili Valentina Srbiš i Andrej Skec. Ništa ne bi moglo započeti da voditeljica doma Katarina Brekalo nije završila primopredaju ključa karnevala kralju Ivanu Patačku. Nakon toga su kralj i voditeljica zaplesali nagradni valcer. To je bilo uvodno zagrijavanje, a u nastavku su nam došli specijalni gosti - Selnički pikač i Đura z Međimurja. Bilo je tu i smiješnog plesa sa metlom. No, a kakva bi to bila priredba za maškare bez predstavljanja maski? Kako bi samo povjerenstvo (prof. Spomenka Gavranović, Jurica Bunić, Irena Sabolović i Natalija Ignac) moglo onda odrediti naj – masku? Uvjet za natjecanje je bio da učeni(ca) - k ispriča neki vic, izvede skeč ili jednostavno prikaže neku svoju (ponekad samo njemu znanu!) vještinu.  Kraljica karnevala je bila Dijana Kocijan kao „Trbušna plesačica“, a njene pratilje su bile Josipa Maček kao „Zeleno čudovište“ i Blaženka Ignac kao „Nogometašica“. Izabrane su i grupne naj - maske. Prvo mjesto zauzela je „Gay parada“ (Nikita Medvedev, Melanie Crvenković, Sandro Novak i Alen Galinec), drugo „Teroristi“ (Ana Sambol i Valerija Salaj), a treća pak „Crna mafija“ (Kristijan Kocijan i Stojanka Oršuš). Proglašene su i pojedinačne naj – maske. Redom su to bile: „Trbušna plesačica“ (Dijana Kocijan ), „Josipa Lisac“ (Roberto Ješarević) i „Zeleno čudovište“ (Josipa Maček ). Svi navedeni su dobili nagrade.                                                                                                                             Ivana Bojanović

Graditeljska škola Čakovec