2010-10-30 06:44:00

Polaganje ispita državne mature uz prilagodbu ispitne tehnologije u zimskomu roku

Sve kandidate koji pristupaju zimskomu ispitnomu roku ispita državne mature, a smatraju da im je potrebna prilagodba ispitne tehnologije (imaju motoričke teškoće, oštećenje sluha, vida ...), upućujemo na dokument za učenike s teškoćama „Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature" objavljen na www.ncvvo.hr.

Također, o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije potrebno je obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, na adresu: sanja.horvatic@ncvvo.hr.
Rok za dostavljanje obavijesti je 12. studenoga 2010. Nakon toga svaki će kandidat dobiti Obrazac zahtjeva za prilagodbu i detaljne upute o dostavljanju dokumentacije.
Svim kandidatima koji žele postaviti zahtjev preporučujemo da pripreme odgovarajuću dokumentaciju kao što je:

   * medicinska i/ili
   * psihološka i/ili
   * defektološka i/ili
   * rješenje o stupnju invaliditeta.

Dokumentaciju će biti potrebno dostaviti do 30. studenoga  2010.

Objavljeno: 15.10.2010, 13:30


Graditeljska škola Čakovec