2022-09-27 13:31:40

Obavijest učenicima - oslobođenje od nastave TZK-a

U utorak 4.10.2022. u 12,30 sati u našoj sportskoj dvorani, održat će se Komisija za potpuno ili djelomično oslobođenje od nastave TZK-a. Bit će prisutna školska liječnica dr. Uvodić-Đurić i svi nastavnici TZK-a. Molimo učenike koji traže oslobođenje  da dođu u navedeno vrijeme u dvoranu i sa sobom ponesu svu važeću medicinsku dokumentaciju. Ujedno podsjećamo da je za djelomično ili potpuno oslobođenje potrebno u učeničkoj referadi podići, od strane učenika i roditelja ispuniti i potpisati obrazac Zahtjeva te ga nakon toga vratiti u učeničku referadu.

Marijana Dugandžić Cvetko, soc. ped.


Graditeljska škola Čakovec