2022-09-23 09:52:19

Radionice o nenasilju i inkluziji u našoj školi

S početkom školske godine nastavlja se i niz edukativnih radionica s mladima u Graditeljskoj školi Čakovec na temu nenasilja i inkluzije.

Tako su se ove srijede, 21. 9. 2022.,  s učenicima i učenicama Graditeljske škole provele čak dvije radionice. 

Tijekom interaktivnih aktivnosti koje potiču kritičko razmišljanje i grupnu raspravu, s učenicima se raspravljalo o temama diskriminacije, moći i odnosa, etiketiranja i društvenog isključivanja te ih se pokušalo potaknuti na pronalaženje pristupa i načina za prevenciju pojave bilo kakvog nasilja, bilo u školskoj ili lokalnoj zajednici.

Tijekom radionica s učenicima i učenicama se također radilo na pripremi i organizaciji lokalne intervencije s nizom sportskih događanja koja će u narednom razdoblju obuhvatiti širu školsku zajednicu, a za cilj će imati promociju nenasilja, društvene pravde i inkluzije.

Ove radionice, kao i lokalnu intervenciju, sa stručnim suradnicima i suradnicama Graditeljske škole provodi Organizacija Status M. Status M organizacija je civilnog društva iz Zagreba koja preko 12 godina radi na neformalnoj edukaciji mladih na teme rodne pravde, nenasilja i inkluzije. Specifičnost organizacije je upravo u usmjerenosti na rad s mladićima i njihovo osnaživanje za preuzimanje aktivne uloge u borbi za društvo nenasilja.

Ove radionice provode se prema metodologiji Programa Y - Mladi - Inovativni pristupi prevenciji rodno uvjetovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova mladića i djevojaka kao dio projekta 4O: Otkrivanje, osvještavanje, osnaživanje i organizacija za ljudska prava koji je kroz EGP financijski mehanizam podržan sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Fonda za aktivno građanstvo.

Projekt 4O zajednički provode Status M, Inicijativa mladih za ljudska prava - Hrvatska, Projekt građanskih prava Sisak, Europski dom Vukovar i ARTERARIJ.

 

Fotografije


Graditeljska škola Čakovec