2021-12-03 09:01:37

BIM zeED pilot projekt

Edukacija za BIMze ED projekt održana je 26.studenog 2021.g. u Graditeljskoj školi Čakovec.  Predavanja su održali doc.dr.sc. Bojan Milovanović  (Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet) i prof.dr.sc. Ivana Burcar Dunović (Subnecto d.o.o.). Prisustvovali su učenici 4.a razreda građevinski i arhitektonski tehničari te nastavnici Suzana Šestan, Kristina Žižek i Đurđa Plavljanić.

Početni teorijski dio „BIM suradnja za postizanje zgrada gotove nulte energije (nZEB)“ održao je Bojan Milovanović, bivši učenik Graditeljske škole Čakovec.

S praktičnim dijelom korištenje BIM alata za specifikaciju i kvantifikaciju, upoznala  je prisutne  Ivana Burcar Dunović, koja ima svoju konzultantsku firmu, u kojoj primjenjuje BIM alate.

U rad ovog projekta  od početka, uključeni su  nastavnici Suzana Šestan, Kristina Žižek i Mario Božinović. . Graditeljska škola Čakovec godinama sudjeluje u radu projekata  s Građevinskim  fakultetom iz Zagreba.

Učenici su bili oduševljeni ovom edukacijom, na posebno zanimljiv i neobičan način održao im  je predavanje  Bojan MIlovanović.

Osim toga, jedanaest učenika iz tog razreda  1.prosinca 2021.g.  išlo je u Varaždin  pogledati MUZU-  mobilnu kućicu, kao izložbeno – edukativni prostor nZEB-a u .

MUZA (moderna učinkovita zdrava arhitektura) svoj privremeni dom pronašla je na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu do 3.prosinca 2021. g.

Posjet je bio u sklopu predmeta Praktikum, a  učenike su vodile  nastavnice Darinka Kalšan i Kristina Žižek.

FOTO GALERIJA


Graditeljska škola Čakovec