2010-07-08 09:45:00

RASPORED POPRAVNIH ISPITA – 2. ROK –23.kolovoza

23.kolovoza – 8.30 sati – PISMENI, 24.kolovoza – 7.30 – USMENI ISPITI (prema rasporedu)


Graditeljska škola Čakovec