2021-10-24 08:55:52

Praktična nastava Sv. Luka - puhanje stakla (21.10.)

I četvrtak je prolazio radno u nastavku aktivnosti iz prethodnog dana. 
Učenici su imali prilike vidjeti radove odjela za umjetnički drvorez, dobili dodatne upute o korištenju pribora, prenošenju crteža na drvo, te se upoznali s karakteristikama pojedinih vrsta drva i načinima njihove obrade.
Na dizajnu dječjih igračaka nastavio se praktičan rad na krojenju, izrezivanju materijala te vježbi rada na šivaćim mašinama.
Svakako je bio doživljaj za sve učenike demonstracija puhanja stakla u okviru radionice stakla. Objašnjena su pravila ponašanja tijekom rada u službi sigurnosti primjene materijala zagrijanog na visoku temperaturu i peći za staklo, a tijekom demonstracije pokazane su osnove izrade tehnike puhanog stakla.
Nakon demonstracije učenici su imali prilike sami isprobati jednu od najtežih tehnika oblikovanja stakla koju su usavršili venecijanski majstori, a poznata je još od ranijih razdoblja. Učenici su uvježbavali tehniku puhanja kugle na dršci kao osnovi rada kod tehnike puhanja.

Iako sama tehnika na prvi pogled izgleda jednostavno, učenici su shvatili da je potrebno puno vježbe da bi uspjeli napraviti pravilne oblike.
Na izložbi Biennala stakla 2021 koja je sve oduševila i inspirirala vidjeli su prekrasne umjetničke dekoracije i mogućnosti oblikovanja stakla.

Praktična nastava Sv. Luka - radionice - puhanje stakla - album


Graditeljska škola Čakovec