2021-09-20 15:17:49

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa u šk. god. 2021./2022.
Graditeljska škola Čakovec


Graditeljska škola Čakovec