2021-09-19 17:00:00

Raspored razreda za šk. god. 2021_2022_ AB tjedan_Ver 2021 1.09.19 _novo!
Raspored razreda GSC_2021_2022_AB tjedan_Ver 2021 1.09.19  je na poveznici i u prilogu.

Raspored važi od ponedjeljka 20. rujna 2021.
Graditeljska škola Čakovec

Graditeljska škola Čakovec