2021-05-23 20:38:47

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Odluka upisa učenika u I. razred dostupna je na sljedećoj poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html


Graditeljska škola Čakovec