2019-05-30 22:49:00

Izrada porculana u Graditeljskoj školi Čakovec

Porculan se od šk. godine 2019.- 20. uvodi po prvi puta u materijale  na odjelu Dizajna keramike  u predmetu Keramičkog modeliranja. Uvela ga je nastavnica Vesna Osojnički.  Zbog prodiranja tehnika porculana na područje Hrvatske keramike pokazalo se nužno da i škola pokrene upotrebu porculanskih masa  kao ustanova iz koje izlaze dizajneri keramike.

U sklopu nastavnog programa učenici su savladali osnove dobivanja kalupa od gipsa za lijevanje bijelog porculana, kojeg su obrađivali, glazirali i pekli na 1250 stupnjeva Celzijusovih, te nanosili zlatni lister kao linearno ukrašavanje volumena plitice. Pravilni i jednostavni oblici, koji se proziru na svijetlu u svojoj bjelini, tretirani su perom za zlato, kojim su učenici nanosili svoja idejna rješenja dekoracije. 

Galerija radova


Graditeljska škola Čakovec