2020-11-12 10:34:00

POZIV NA PROCJENU/TESTIRANJE KANDIDATA - STRUČNI SURADNIK/SURADNICA - PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA – PEDAGOG

Tekst poziva je u prilogu.
Graditeljska škola Čakovec


Graditeljska škola Čakovec