2020-11-03 09:10:25

Natječaj za zapošljavanje - ASOO
Na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8306954.html nalazi se natječaj za zapošljavanje u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, objavljen u Narodnim novinama br. 119/20 od 30.10.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 10000 Zagreb, Garićgradska ulica 18, s napomenom: »Za natječaj (navesti radno mjesto i redni broj) – ne otvaraj«.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih


Graditeljska škola Čakovec