2020-10-03 22:19:32

Prijava nastavnika za pripremu i provedbu radionica u okviru Erasmus+ „GSC-Mobility2020“ projekta
Pozivaju se nastavnici da se prijave za pripremu učenika prije odlaska na mobilnosti u Sloveniju i Bugarsku, kroz provedbu jezičnih i kulturoloških radionica.

Termin održavanja radionica u dogovoru s koordinatoricom projekta i u skladu s nastavom prijavljenih učenika.
Prijave nastavnika do 7.10.2020. poslati na mail koordinatorice projekta: suzana.sestan@gmail.com

Detalji radionica  [OPŠIRNIJE]


Graditeljska škola Čakovec