2020-03-31 12:17:48

Prilagođeni raspored za vrijeme ONLINE nastave!

U prilogu je verzija prilagođenog rasporeda u vrijeme trajanja ONLINE nastave (GSC 2019_2020-AB 2019 Ver 1_6_2 Raspored razreda_online).


Graditeljska škola Čakovec