2019-09-29 08:30:17

Obilježen Europski dan jezika u našoj školi

Diljem Europe svake se godine 26. rujna obilježava Europski dan jezika. Inicijativa za obilježavanje ovog dana potekla je od Vijeća Europe, a s obilježavanjem se započelo još 2001. godine.

Naša je škola također prepoznala ovu inicijativu i uključila se u obilježavanje, a s  ciljem razvijanja interesa kod učenika za učenje drugih jezika.  Tako su učenici 2.c i 1.d razreda na satu engleskog jezik kod profesorice Dušanke Kocijan izrađivali višejezične promotivne materijale i plakate, koji  su potom izloženi na panoima u holu naše škole. Isto tako je 4.a razred pod satom engleskog jezika s profesoricom Kocijan posjetilo štandove Ekonomske i trgovačke škole te Srednje škole Čakovec u centru grada i tom su prilikom sudjelovali u različitim jezičnim igrama, slagalicama i mozgalicama koje su osmislili nastavnici i učenici tih škola.

Vjerujemo da su učenici bili vrlo zadovoljni svojim angažmanom u obilježavanju Europskog dana jezika te da bi i u budućnosti željeli više takvih zabavnih i kreativnih sati, ali se isto tako nadamo da će im to biti poticaj da krenu u učenje još nekog stranog jezika.

Fotografije


Graditeljska škola Čakovec