2019-04-02 17:36:40

Ponuda br.03._šk.god.2018./19. - dvodnevna stručna ekskurzija
U privitku dostavljamo javni poziv za ponude turističkim agencijama i licenciranim prijevoznicima, za ponudu organizacije dvodnevne stručne ekskurzije prema podacima u priloženoj ponudi.
 
Rok dostave ponuda je: 12.04.2019. godine.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u školi dana: 16.04.2018 u 10:00 sati.

Graditeljska škola Čakovec


Graditeljska škola Čakovec