2019-03-14 14:12:06

Posjet učenika Graditeljske škole laboratoriju Geotehničkog fakulteta

U sklopu predmeta PRAKTIKUM učenici 3.a razreda, smjer GRAĐEVINSKI TEHNIČAR posjetili su Geotehnički laboratorij Geotehničkog fakulteta koji djeluje u sastavu Zavoda za geotehniku i laboratorij za geokemiju okoliša Geotehničkog fakulteta koji djeluje u sklopu Zavoda za hidrotehniku.

Prilikom posjeta Geotehničkog laboratorija učenici su upoznati s metodama ispitivanja tla kao građevinskog materijala.

 

Za učenike je pripremljena i demonstracija, te su se pojedini učenici okušali u ispitivanju uzoraka.

Prilikom posjeta laboratoriju za geokemiju okoliša, učenici su upoznati s kemijskom analizom tla.


Graditeljska škola Čakovec