2019-03-13 20:44:30

Ponuda br.02._šk.god.2018./19. - dvodnevna stručna ekskurzija
U privitku dostavljamo javni poziv za ponude turističkim agencijama i licenciranim prijevoznicima, za ponudu organizacije dvodnevne stručne ekskurzije prema podacima u priloženoj ponudi.
 
Rok dostave ponuda je: 22.03.2019. godine.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u školi dana: 25.03.2018 u 16:00 sati.

Graditeljska škola Čakovec


Graditeljska škola Čakovec