2009-11-08 00:00:00

Lektira

Lektira

Pitanja i zadaci instrukcija skreću vam pozornost na ono što bi trebalo zamijetiti tijekom čitanja. Uglavnom slijede tijek priče tako da vam pomažu u vođenju dnevnika čitanja.
Samo povremeno vas upućuju na izvođenje zaključaka da se sugestijama sa strane ne bi stereotipiziralo vaše osmišljavanje literarnih znakova.
Posjetite nas češće jer ćemo stranicu stalno obogaćivati. Nadamo se da će vam pomoći.
Ugodno čitanje

Emilija Kovač, prof
 


LEKTIRA

George Orwell, Životinjska farma

- Majorov san
- kako životinje doživljavaju čovjeka
- što je animalizam
- kako se i zašto promijenio g. Jones
- kakva se pravila uvode i pratiti kako se mijenjaju
- tko je glavni organizator novog života na farmi i kako oblikuje nove odnose
- jesu li sve životinje jednake
- jesu li sve životinje dobre (pozitivne kao karakteri)
- predstavi karaktere životinja (Boxer, Clover, Molly, Benjamim, Snowbal, Squerel, Napoleon)
- u kakvom su odnosu Napoleon i Snowbal
- kakav je vođa Napoleon
- u čemu su svinje najbolje
- tko je Moses, gdje/kad se pojavljuje
- kako životinje uče
- koja je uloga pasa
- tko se buni i zašto
- kako svinje smiruju pobune
- zašto se događa krvoproliće
- prati promjene svinja
- tko je kriv za sve loše što se događa na farmi / je li to zaista Snowbal
- zašto dolazi do sukoba sa susjedima
- ima li napretka na farmi
- kako završava Boxer
- kome je jasno što se zapravo događa
- je li životinjama bolje
- zašto svinje uspijevaju napraviti što žele
- što se događa s imenom farme (početno ime i promjene)
- ima li razlike između ljudi i životinja

Euripid, Elektra

tko je Seljak u uvodu i koja je uloga njegova monologa odakle dolazi Orest i zašto što se dogodilo Orestu i Elektri tko prepoznaje Oresta, po čemu karakteriziraj Elektru tko planira ubojstvo što Orest misli o ubojstvu majke čemu pjeva zbor kako je predstavljena Egistova smrt kako reagira Elektra obrazloži Elektrin stav o položaju žene i muškarca u onovremenom društvu kako razmišljaju Orest i Elektra o ubojstvu majke kakva je osoba Klitemnestra, kako objašnjava ubojstvo muža Agamemnona komentiraj dijalog između Elektre i Klitemnestre kako/gdje se događaju ubojstva tko ubija Klitemnestru, kako se ona suočava sa smrću kako bogovi procjenjuju ubojstvo da li je svijet vraćen u stanje reda Sofoklo, Antigona usporedi karaktere Ismene i Antigone kako se iskazuju u ekspoziciji gdje se pojavljuje Ismena mijenja li Ismena svoja uvjerenja kad se u radnju uključuje zbor na čijoj je strani zbor, je li stalno na istoj ima li Antigona mane ima li Kreont mane kako Kreont brani/opravdava svoju naredbu tko izvještava o Antigoninom postupku i što time kani postići u čemu je Antigonina snaga u čemu je Kreontova snaga može li se reći tko je u pravu pomaže li zbor u procjeni i shvaćanju situacije tko dovodi u sumnju Kreontovu odluku kakav je Kreont vladar zašto Kreont ne može popustiti i osloboditi Antigonu na čijoj je strani zbor tijekom dijaloga između Kreonta i Hemona što se događa s Hemonom zašto Kreont ipak promijeni svoju odluku koje su se sve tragedije dogodile Kreontu tko je „pobijedio“ u sukobu između Antigone i Kreonta

Držić, Dundo Maroje (2. razred)

-    uoči predgovore
-    tko je Dugi Nos
-    o čemu govori, kako dijeli ljude
-    što najavljuje kao temu komedije
-    gdje se radnja događa
-    što je razlog dolaska dunda Maroja i Bokčila u Rim
-    što zanima Bokčila
-    što se događa u prvom susretu Maroja i Mara
-    kako Maro živi u Rimu
-    kakvu odluku donosi nakon susreta s ocem
-    tko ga savjetuje
-    kakva je Laurina ljubav, koga (što) ona zapravo voli
-    kakav je drugi susret Maroja i Mara
-    vjeruje li Maroje sinovoj priči
-    koji je Marojev plan
-    tko ga savjetuje
-    do čega je Maroju stalo
-    razmisli o Pometovim monolozima; o čemu razmišlja
-    kakav je Bokčilo
-    uoči razlike između Bokčila/Popive i Pometa
-    tko je Pera
-    Pomet otkriva Laurin identitet: tko je ona
-    tko je profitirao raspletom
-    poveži komediju s prologom Dugog Nosa: je li ostvario najavljeno
-    s kojim likom iz komedije možeš dovesti u vezu Dugog Nosa
-    ima li takva komedija još kolju svrhu osim nasmijavanja i zabavljanja publike

Gundulić, Dubravka
                            

kakvo je stanje u Dubravi tko/odakle dolazi u Dubravu i o čemu izvještava što se priprema u  Dubravi tko se sve nada da će dobiti Dubravku oko čega se spore satiri kako shvaćaš njihovu prepirku tko se nada da će biti odabran za najljepšu vilu kakav je Miljenko, kako se ponaša, kako govori da li itko sumnja u izbor Miljenka i Dubravke kome je dodijeljena Dubravka kako se o tome doznaje tko je Grdan kad se/kako se on pojavljuje u drami što sprečava vjenčanje Dubravke i Grdana kako se to može objasniti što se događa kad u svetište dođu Miljenko i Dubravka čime završava drama, tko sve sudjeluje u završnoj sceni čemu govori završna scena, je li to priča o Miljenku i Dubravki koji se stihovi ponavljaju, koja je funkcija ponavljanja tko predvodi završnu pjesmu što proslavlja završna pjesma kojim je stihom pisana drama 

Gundulić, Suze sina razmetnoga (2. razred)
(brojevi označuju broj stiha)

         1. Sagrješenje

kome se junak obraća u invokaciji (Vječnog Oca vječna Riječ = Krist) uoči sličnost s bislijskom pričim (od stiha 50): stanje lika (do 60); odnos nekad – sad (80 – 102); koga okrivljuje za svoj pad (110 – ženu) opis žene (privid = ljepota: 140-155; istina = prijevara: 160-185; uoči sumacijsku strofu „Medena je…“ 186-192; uoči kontraste) prikaz ljubavne pomame, igre zavođenja (200-222); nagrada ženi za uzvraćenu ljubav (240-252) rezultat ljubavnog ludila (odvraćanje od Boga, raščovječenje: 290-297) odnos prema rođacima i prijateljima (nepovjerenje: 325-335) što je važno ženi (433-438)

2. Spoznanje

-   slike stvaranja svijeta (tmina, Bog stvara svjetlo)

-   pogubnost fizičke ljepote (30-102): spoznaja o laži ljepote (100-107; niz metafora u kontrastu: kosa – zmije, lice/zora – noć…)

-   slike svijeta, spoznaja prolaznosti, promjenljivosti, propadljivosti: niz varijacija; 163-174; 246-252)

-   smrt kao izvjesnost (277-282), važnost pripreme za smrt (sudbina dobrih: 282-293; sudbina zlih: 295-311)


3. Skrušenje

-    slike iz Biblije, čuda (prijetvorba štapa u zmiju, Lotove žene u stup soli – mogućnost promjene svega, pa i obraćenja grešnika: 50-54)
-    kajanje kao rezultat spoznaje i izricanja grešnosti (101-107)
-    prolaznost, mogućnost iskupljenja (144-162)
-    ljepota duše (187-197); pohvala Boga (199-210, 260-311: Bog čovjeku daruje slobodu, vatru, razum, za njega stvara ljepotu prirode – zvijezde, cvijeće, vrbe, ptice…); Božje milosrđe (385-396)
-    sam se bodri na obraćenje i povratak (396); zamišljeno obraćanje Bogu i ocu (426-443); strah od neprihvaćanja (451-470), ponovna molba za traženje milosti (474 do kraja).

* Uoči: - karakteristike oblika: stih, strofa, rima
- oblik iskaza (ispovijest: tko se kome i za što ispovijeda)
- specifičnosti stila: mnogo varijacija na istu temu (prolaznost, milostivost i svemoć Boga, rugoba grijeha…); kontrasti (grijeh – svetost, tama – svjetlost, fizičko – duhovno, oholost – iskrenost…); obilje metafora;
petrarkistički elementi (opis lijepe žene, motiv kose…), ali
drugačiji odnos prema ljepoti/ženi (ljepota je obmana; gdje je istina?)
- kakva je kompozicija?, razvija li se „priča“ linearno ili kao meandriranje istih motiva?; grafički predoči kompoziciju

Ante Kovačić, U registraturi (3. razred)

-   gdje i kad se događa uvodna scena
-   tko su „junaci“ uvodnog poglavlja
- o čemu „razgovaraju“ „osobe“ uvodnog poglavlja
- tko počinje svoju životnu priču
- da li se stalno pripovijeda u prvom licu
- kako teče vrijeme u romanu
- kakvi su odnosi ljudi na selu
- po čemu je Ivica osobit
- što roditelji očekuju od njega i njegova školovanja
- kako se snalazi u gradu
- tko mu pomaže
- da li mu Mecena zaista nešto daruje
- kako se Žorž odnosi prema Meceni, a kako prema seljacima
- je li Žorž u čemu bolji od seljaka kojima dolazi u posjet
- zašto se pred njima pravi važan
- kakva je osoba Mecena, što radi dobro, što loše
- tko su Mecenini roditelji
- analiziraj odnos Mecene i Ivice
- zašto Mecena otjera Ivicu
- tko je Rudimir Bombardirović Šajkovski, koje mu je pravo ime
- zašto ga ljudi cijene
- cijeni li ga i Ivica
- tko je Laura, tko je odgaja
- kakva je Laura osoba, zašto je takva
- kako Mecena umire, što se događa poslije njegove smrti
- kako se Laura snalazi na selu
- kako je seljani prihvaćaju, što o tome misli Ivica
- koga upoznaje i s kim se druži Laura
- tko je Justa, kako ona umire i zašto
- koga Ivica zamjećuje na svom odlasku iz sela
- kako je opisana Ančica
- kako se Laura u novim okolnostima odnosi prema Ivici
- kako žive Miha i Laura
- tko je od njih poduzetniji i dinamičniji
- koga susreću na svojim putovanjima
- tko je Ferkonja
- čime se bave Ferkonja i Laura, što su oni
- što poduzima Ančica, što joj prijeti
- zašto Laura sprečava vjenčanje Ivice i Anice
- što se dogodilo s Laurom poslije „krvave svadbe“
- kako Ivica nastavlja život
- što ga je slomilo

Sumiraj zamjedbe: 
-  koje su Ivičine vrline, a koje slabosti
- je li se uspio osloboditi Laure
- je li Ivica uspio u životu
- je li imao uvjeta/sposobnosti za uspjeh
- kakvi su ljudi i odnosi u gradu
- kakvi su ljudi i odnosi na selu
- koji su likovi negativci
- koji su likovi idealizirani
- koji se likovi mijenjaju tijekom života/romana
- koji se likovi ne mijenjaju

Dostojevski, Zločin i kazna (3. razred)
(brojevi stranica su otprilični, odnose se na izdanje Svjetlost, Sarajevo, 1976.)

 Prvi dio

obrati pozornost na opis prostora (vidi i kasnije, oko str.36) i lika (njegov izgled, interesi) za što se priprema Raskoljnikov, zašto odlazi lihvarici tko je Marmeladov, zašto pije; kako se spominje Sonja (tko je, čime se bavi i zašto, što se događa s njenom zaradom; što to govori o njoj; oko str. 27) pismo Pulherije Raskoljnikove: što javlja Rodionu o njegovoj sestri Avdotji (Dunji), tko je Petar Petrovič Lužin, zašto se Dunja odlučuje udati za njega (42) kako Raskoljnikov reagira na tu vijest, što shvaća (50) tko je Dmitrij Prokofjič Razumihin, koje nove informacije se uvode o Raskoljnikovu (57; važne informacije navode se i kasnije, vidi str.208) zašto i kako razgovor studenta i oficira u krčmi utječe na Raskoljnikova; u čemu je sličnost, u čemu razlika u njihovim idejama (69) R-ova teorija o bolesti i zločinu (70) tijek zločina, zapazi tko je još u zgradi; što R. uzima stanje lika poslije zločina

Drugi dio
-     daljnji razvoj stanja

tko je osumnjičen za zločin; da li to smiruje R-a što se dogodi R-u prilikom prvog dolaska na policiju, kako to objašnjavaš (107) što „ide u prilog“ optužbi Nikolaja za zločin (Razumihinova priča) susret Raskoljnikova i Lužina (144) smrt Marmeladova: kako umire, što radi R. (175) susret s majkom i sestrom; što R. zabranjuje Dunji (189); kako Razumihin doživi žene

Treći dio

pojava Sonje (229): opis; R-ov doživljaj Sonje, Dunjin doživljaj (232) razgovor Raskoljnikov – Porfirije Petrovič, rasprava o Raskoljnikovljevom eseju – osnovne ideje (oko 250)

Četvrti dio

Sonja – Raskoljnikov: teme razgovora (posebno shvaćanje religije i Boga), stavovi (oko 300) R. i Porfirije Petrovič (njegova istražiteljska taktika, oko 326) Nikolajevo priznanje ubojstva, reakcija R-a i Porfirija Petroviča

Peti dio
-     razotkrivanje Lužinove prijevare (podmeće Sonji novac, okrivi je za krađu (osveta R-u zbog remećenja računa u vezi s Lužinovom prosidbom Dunje: razloge Lužinove sklonosti Dunji vidi na str. 296/297; njegove socijalne stavove na str. 147)
-     R-ovo priznanje Sonji i objašnjenje razloga za ubojstvo (oko 390)    , Sonjin savjet za iskupljenje (oko 400/401)
Šesti dio

Porfirij Petrović kod R-a, iznosi svoju verziju ubojstva (uoči kako R-u otkriva počinitelja, str. 435) zašto P.P. ne uhiti R-a; što želi zašto Svidrigajlov pomaže Dunji i majci (472; o Svidrigajlvu vidi informacije: Dunja je guvernanta njegove djece, on je osvaja, skandal izaziva S-ova žena Marfa Petrovna, smirivanje skandala S-ovim priznanjem da se ništa nije dogodilo, M.Petovna povezuje Dunju i Lužina – oko 40; smrt M. Petrovne, dolazak S-a u Petrograd, 214, špijunira, slijedi Dunju, planira svoj trenutak da je osvoji/ucijeni; sumnja da je ubio ženu, 272) R-ovo preuzimanje krivnje, prihvaćanje Sonjina puta (498), priznanje (507)

Prilog

po čemu se vidi da R. prihvaća Sonjin put objasni važnost Lazarova uskrsnuća, dijela iz Biblije koji R. najčešće čita i oblikuj poruku

Sumacijska obrada:

razmisli o sličnostima i razlikama između Sonje i Raskoljnikova zamijeti veliku količinu esejističkog teksta zamijeti ekstatične zanose likova zamijeti važnost religioznih tema čime se stvara napetost priče u čemu je bogatstvo likova

Balzac, Čiča Goriot
(brojevi stranica odnose se na izdanje Omiljeni pisci, Bgd, 1963.)

uvodni opis eksterijera: četvrt, ulica, zgrada pansiona Vauquer (zamijeti postupnost: od daljeg bližem te opširnost) prikaz gđe Vauquer opis interijera(uoči recipročnost veličine/kvalitete stanova i njihova smještaja unutar zgrade: donji stanovi – gornji stanovi) Vautrin (opis, tko je, što je, gdje stanuje) Eugene de Rastignac (29; kasnije 45: porijeklo, dolazak u Pariz, razlog, promjene planova, čemu teži; 70) tko je Bianchon (manje važan lik) Vautrin (29/30) Goriot (33: stanje prilikom dolaska u pansion; promjene statusa u pansionu – seobe: 41/42/43) dame koje posjećuju Goriota, kako ih doživljavaju stanari (40/41) kako se stanari odnose prema Goriotu priča vikontese de Boseant o Goriotu (91/92) savjeti gđe Boseant Eugeneu, njeno viđenje pariškog društva (94-97) kako Eugene dolazi do novca Vautrinovi savjeti Eugeneu (98) Goriotova prošlost: sumacija Eugeneovih istraživanja (103-106) Vautrinovi savjeti Eugeneu (117-130) E. se zaljubljuje, u koga, kako provodi vrijeme odnos Eugene – Goriot(145) kakve probleme imaju Goriotove kćeri kako Eugene dolazi do novca (174) tko je zapravo Vautin (178-180) kamo seli Goriot i zašto (188) što se događa s Vautrinom (213/214) međusobni odnos Goriotovih kćeri (240) Goriotov kraj (275; 281; 288), sprovod (294) uoči Eugeneov izazov Parizu: što najavljuje

Sumiraj:

kako je prikazano društvo; kakav je međusobni odnos ljudi koje su vršne vrijednosti društva na čemu se temelji uspjeh kako se razvija i mijenja karakter E. de Rastignaca i zašto mijenja li se Goriot Camus, Stranac (4. razred) kojim događajem započinje priča gdje živi Mersault, kako prihvaća vijest o događaju što on želi što ga muči prilikom sprovoda ima li on svoju volju i provodi li je voli li Mariju, kako objašnjava svoj odnos prema njoj zašto odlazi s Raymondom, je li mu on prijatelj, što misli o prijateljstvu zašto ubija i kako kako prihvaća zatvor o čemu razmišlja mijenja li se što u njegovu životu, žali li za nečim prokomentiraj susret sa svećenikom: razumiju li se, kako Mersault reagira, zašto kako se Mersault brani prilikom suđenja kako Mersaulta doživljava Salmano, koju on važnu poruku izriče odredi svoj stav prema Mersaultu: razumiješ li ga, braniš ga, osuđuješ ga ima li za Mersaulta razlika između slobode i zatvora što je tu „krivo“ postavljeno

Krleža, Povratak Filipa Latinovicza (4. razred)

kamo se Filip vratio, koliko ga nije bilo, zašto je otišao otkud se vraća u kakvu je stanju, zašto se vraća tko ga vodi u Kostanjevec što Filipa naročito muči, o čemu stalno razmišlja kakvo je kostanjevečko društvo može li ga Filip prihvatiti, što mu nedostaje koje kvalitete otkriva u Bobočki koji je problem u odnosu Filipa i majke tko je Ballocsanszky, što mu se dogodilo, zašto tko j Kyriales, odakle dolazi, kakvi su njegovi interesi što povezuje Filipa i Kyrialesa, jesu li oni prijatelji koja je njihova glavna tema u čemu se slažu u čemu se ne slažu je li Kyriales jaka osoba, dokumentiraj postupcima i razmišljanjem je li Filip jaka osoba  uoči unutarnje sličnosti između Filipa i Kyrialesa što je za Filipa umjetnost što je za Kyrialesa umjetnost zašto Filip ne može slikati kako umire Kyriales kako teče vrijeme u romanu nalazi li Filip odgovore je li Filip negativna ili pozitivna osoba možeš li povezati Filipovo promišljanje umjetnosti s konkretnim djelima kako slika majku što je riješeno raspletom, tko nestaje iz priče i kako se time definira Filipov položaj možeš li uočiti tko sve pripovijeda priču; je li iznošenje zbivanja objektivno što određuje postupke likova (zašto Kyriales luta, Ballocsanszky ubija, Bobočka voli nastrano i neobično) zašto je Filipu tako važno doznati porijeklo što po tvom mišljenju određuje čovjeka F. promišlja seosku/ladanjsku i gradsku sredinu; uspostavi odnos među njima Nudi li Krleža rješenje kako normalno i moralno opstati u modernoj civilizaciji

Krleža, Gospoda Glembajevi (4. razred)

I.čin

što muči Leona, kako sam sebe doživljava kako je opisan u didaskaliji tko je sestra Angelika, koje je njeno pravo ime, zašto postaje časna sestra kako se Leone obraća A-i, kako je naziva koje njene karakteristike osobito cijeni kakve mu ona savjete daje analiziraj didaskaliju koja najavljuje Ignjata Glembaja: kakva je on osoba zašto se Leone vratio, što se događa u kući Glembajevih tko se okupio, kakva je veza među tim ljudima kakva su Glembajevi obitelj (prošlost) što je temelj njihova uspjeha kad se i kako najavljuje Šarlota koji je problem okupira tko rješava taj problem tko je Puba i kakav fizički nedostatak ima što je Leone otkrio u vezi sa Šarlotom

II.čin

kad se i gdje događa dijalog/sukob Leonea i Ignjata koji je povod njihovu sukobu razumiju li se njih dvojica kako se ponaša Ignjat, je li u skladu s pojavom iz 1. čina zašto je Ignjat volio starijeg sina što se dogodilo s Ivanom i Alice, zašto kako Ignjat misli o Šarloti, a kako Leone cijeni li Ignjat Leona; po čemu to zaključuješ kako/što Leone misli o majci, a što o Šarloti tlo je Oliver, koji je problem s njim kako/što Ignjat misli o Šarloti prihvaća li I. istinu što ga konačno slama zamijeti podudarnost/simbolizaciju čovjekova stanja i stanja prirode

III.čin

kako se ponaša Angelika; je li zbunjena, uznemirena; zašto što je Leone shvatio u raspravi/sukobu s ocem je li zadovoljan spoznajom kako se ponaša Šarlota što otkriva o sebi, zašto je „iskrena“ (je li iskrena) vjeruješ li Šarloti; zašto da/ne u kojem se trenutku mijenja; što sad otkriva o sebi kojoj Šarloti vjeruješ kako Leone doživljava Angeliku, u čemu su suprotni kako Leone „rješava“ konflikt; ocijeni njegov čin

Krleža, Baraka Pet Be

tko je Maksimilijan Axelrode koje ambicije ima, zašto ih nije uspio ostvariti (po svom uvjerenju) kakav posao dobiva; očekuješ li da će tako ostvariti željeno zamijeti kako Krleža naziva njegovu bolnicu i objasni njegov stav kako su prikazani pacijenti tko nov dolazi, u kakvom stanju kakav je bolnički tretman, što o tome misliš kakva atmosfera vlada u bolnici tko su pacijenti, jesu li međusobno solidarni zanima li koga rat i događanje na bojištu; što iz toga zaključuješ zašto se bolničko osoblje povlači; kako komentiraš ostavljanje pacijenata što se događa noću kako se osjeća Vidović što radi bolničko osoblje drugog dana, a što bi trebalo objasni Vidovićev protest i rezultat protesta usporedi Vidovića i Axelrodea obrati pozornost na Krležinu rečenicu uoči ironiju (npr. bolnica kao cirkus, pacijenti kao cuvaks…) oblikuj poruku

       Shakespeare: Hamlet (2. razred)

I.čin

prizor: gdje se radnja događa, koje se osobe pojavljuju u slici; obrati pozornost na Horacija (pripovijeda život kralja H.); što odlučuju u vezi s događajem tijekom stražarenja? prizor: pojava kralja Klaudija (tko je on, kad i kako postaje kralj?) – što se događa na dvoru; u kakvom su odnosu Hamlet i Klaudije, kako se obraćaju jedan drugom; što muči Hamleta, u čemu se razlikuje od drugih?;  susret Horacija i Hamleta: gdje bi Horacije trebao biti, zašto je na dvoru); kako Hamlet reagira na vijest o pojavi duha, što odlučuje napraviti? prizor: tko su Laert, Ofelija i Polonije? prizor: gdje se događa i što (veži uz 1. prizor)? prizor: što duh raži od Hamleta, što Hamlet doznaje od duha,  je  li iznenađen; na kraju H. otkriva svoj plan – uoči kako će se ponašati;

II.čin

prizor: kakav zadatak daje Polonije Reynaldu u vezi s Laertom? Kakav je odnos između Ofelije i Hamleta, što o tome misli Polonije, podržava li njihovu ljubav, zašto? prizor: koji je zadatak Rosencrantza i Guildensterna i tko im ga zadaje, odakle dolaze, u kakvoj su vezi s Hamletom? Voltimand govori o pregovorima s norveškim kraljem Fortinbrasom – o čemu su preovarali? Kralj – kraljica – Polonije: što ih muči, kako to odlučuju riješiti; kako se H. odnosi prema Rosencrantzu i Guildensternu, je li to mudro ili ludo? Kako Hamlet dočekuje glumce?

                             III. čin

prizor: kako kralj i Polonije nastoje doznati istinu o H-ovu stanju? Kako se Ofelija snalazi u toj situaciji, kako se ponaša H? Otkrivaju li kralj i P. istinu? dramska predstava na dvoru  što njome H. želi postići, što se dogovara s glumcima; kakvu dramu glumci izvode, tko ju je pripremio i zašto? Kako reagira kralj, tko poziva H. na razgovor? prizor: što planira kralj uz pomoć R. i G.? kako se osjeća kralj? Zašto ga H. ne ubija prizor: oko čega se spore H. i majka, tko prisluškuje i zašto, zašto ga H. ubije?

                      IV: čin

prizor: što kralj odlučuje (poveži s 3. prizorom III. Čina) prizor: kako H. razgovara s R. i G. (s uvažavanjem, omalovažava ih…) prizor: kako H. razgovara s kraljem? koga sreću H., G. i R., što se događa s tom osobom? prizor: prikaži Ofelijinu sudbinu: kako se ponaša, što joj se dogodilo, zašto? zašto se pojavljuje Laert, što želi, kako ga kralj smiruje? prizor: Hamletovo pismo Horaciju – o čemu ga izvještava? prizor: kraljeva spletka, kako brusi Laertovu mržnju? Kakvu vijest donosi kraljica?

                        V.čin

prizor: kako se Hamlet odnosi prema grobarima (s poštovanjem, s prijezirom…)? Čiji se sprovod održava, tko se sukobi? Tko ih smiri? prizor: što se Hamletu trebalo dogoditi da je došao u Englesku i zašto? Kako je izbjegao i kako se vratio u Dansku? Što se dogodilo R-u i G-u? U što je sad H. siguran? O kakvoj okladi kraljevoj donosi vijest Osirc? (obratite pozornost na Osircovu nespretnost, odugovlačenje, pa valjda i strah: mnogo govori, a donosi jednostavnu poruku – L-ov izazov H-u); prati tijek dvoboja (ranjavanje, zamjena mačeva, ispijanje vina…); kako umire H., što poručuje? Tko dolazi na scenu nakon H-ove smrti, protumači to

Kafka: Preobražaj (4. razred)

Prvo poglavlje

zbunjuju li Gregora zapažene promjene što okuplja njegovu pozornost, zašto je zabrinut što radi, kako se odnosi prema poslu i svom šefu kako reagira obitelj, tko im e pridružuje je li Gregor svjestan preobrazbe zapazi koliko traje uvodna scena pažljivo analiziraj trenutak suočenja  kako tko reagira (osobito – kako reagira Gregor)

Drugo

kako Gregor živi, gdje voli spavati i boraviti - zašto, što jede kako se snašla obitelj (pazi na svakog posebno), je li se promijenio njihov život (dovedi u odnos nekad – sad) kako mu sestra i majka nastoje pomoći kako Gregor reagira na njihovu „pomoć“ pazi na sukob s ocem

Treće

Gregorovo bolovanje uoči promjene u načinu života svakog od obitelji i kako se to manifestira u Gregorovu životu; tko se bavi njime kako sve zarađuju za život pazi na scenu sviranja,  posebno – što je s Gregorom sestrina odluka tko pronađe Gregorovo truplo, kako tko reagira prokomentiraj završnu scenu

 


Graditeljska škola Čakovec