2018-06-19 12:50:41

Natječaj - upis u 1. razred šk.god. 2018./19.

GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC

KLASA: 602-03/18-126
URBROJ: 2109-57-01-18-1
Čakovec, 15. lipnja 2018.

Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Graditeljska škola Čakovec objavljuje

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

U prvi razred srednje škole učenici se upisuju na osnovi Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“ broj 49/15) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. („Narodne novine“ broj 47/18).


Graditeljska škola Čakovec