2017-10-04 15:08:33

Graditeljska škola na sajmu prevencije

I ove školske godine Graditeljska škola Čakovec je sudjelovala na Sajmu prevencije i sigurnosti. Predstavili smo se s Budi muško klubom učeničkog doma Graditeljske škole čakovec i njhovom kampanjom Reagiraj ljudski!

Cilj je bio potaknuti prolaznike na promišljanje o ulozi promatrača u nasilju. Potaknuti ih da reagiraju na nasilje tako da zaštite žrtvu, pozovu u pomoć.. Naši učenici su osim fotografiranja na štandu, održali i dvije radionice na temu Reagiraj ljudski za učenike osmog razreda dviju osnovnih škola iz Međimurkse Županije.

Fotografije

Fotografije možete  pogledati i na našoj facebook stranici na donjem linku

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008234207658


Graditeljska škola Čakovec