2017-06-16 14:26:00

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

KLASA: 602-03/17-126
URBROJ: 2109-57-01-17-01
Čakovec, 7. lipnja 2017.

Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) Graditeljska škola Čakovec objavljuje

 

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

 

U prvi razred srednje škole učenici se upisuju na osnovi Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“ br.  49/15.) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. („Narodne novine“ br. 48/17.).

Puni tekst natječaja je u prilogu!


Graditeljska škola Čakovec