2017-05-16 12:38:25

Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 15. lipnja 2017. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a na ovom mjestu bit će objavljeno Izvješće o Savjetovanju.

Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje važna je za različite gospodarske subjekte koji će poslovati s Graditeljskom školom Čakovec kao javnim naručiteljem nudeći robu, radove i usluge u okviru javne nabave ispod nacionalnog financijskog praga. Stoga se osim opće javnosti i građana na Savjetovanje posebno pozivaju predstavnici tvrtki i obrta različitih djelatnosti.

Svoje prijedloge vezane uz Pravilnik o jednostavnoj nabavi možete poslati na e-mail adresu: natalija.kozar@skole.hr , ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u word formatu.

Obrasci su u prilogu!


Graditeljska škola Čakovec