2017-03-08 11:07:05

Predstavljanje ponuda za poziv br.06_šk.god. 2016_17

Nakon javnog otvaranja ponuda agencija Graditeljskoj školi Čakovec, na javni poziv broj 06. šk. g. 2016./17. ( Šibenik-Zadar, 19.-20. svibnja 2017.) održanoj u utorak, 07. ožujka 2017. godine, u 13.00 sati, Povjerenstvo je odabralo sljedeće tri ponude:

1. Ponuda agencije JAKOPIĆ TRAVEL d.o.o. ,Čakovec
2. Ponuda agencije GALILEO TRAVEL d.o.o., Radovan
3. Ponuda agencije VARAŽDIN TOURS d.o.o., Varaždin

Ponude koje su izabrane i potencijalni davatelji usluga pozivaju se na predstavljanje ponude na roditeljskom sastanku roditelja učenika  2.a i 2.b razreda koji će se održati 10. ožujka 2017. godine  u 17.30 sati te će roditelji nakon predstavljanja ponuda putem glasačkih listića odlučiti o tome koja će ponuda biti prihvaćena.

Graditeljska škola Čakovec


Graditeljska škola Čakovec