2017-03-02 11:34:51

ISPRAVAK DATUMA OTVARANJA PONUDA - br.05/2017.

ISPRAVAK  DATUMA OTVARANJA PONUDA DOSTAVLJENIH NA JAVNI POZIV BR. 05. šk. god. 2016./17. - jednodnevna ekskurzija

 Datum otvaranja ponuda  pristiglih na javni poziv br. 05. šk. god. 2016./17. – jednodnevna ekskurzija Zagreb:  07. ožujka 2017. u 12.00 sati.

Graditeljska škola Čakovec


Graditeljska škola Čakovec