2017-02-20 23:07:00

Ponuda br.05_šk.god.2016/17 - jednodnevna ekskurzija

U privitku dostavljamo javni poziv za ponude turističkim agencijama i licenciranim prijevoznicima, za ponudu prijevoza jednodnevne školske ekskurzije prema podacima u priloženoj ponudi.
 
Rok dostave ponuda je: 01.03.2017. godine. 
Javno otvaranje ponuda održat će se u školi dana: 02.03.2017 u 12:00 sati.


Graditeljska škola Čakovec