2017-02-10 20:26:34

Ponuda br.04_šk.god.2016/17 - maturalno putovanje

U privitku dostavljamo javni poziv za ponude turističkim agencijama i licenciranim prijevoznicima, za ponudu organizacije višednevne izvanučioničke nastave prema podacima u priloženoj ponudi.
 
Rok dostave ponuda je: 22.02.2017. godine.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u školi dana: 28.02.2017 u 12:00 sati.

 

Opći uvjeti natječaja:
 
Pristigle ponude trebaju biti u skladu s propisima vezanim uz  navedenu djelatnost i prijevoz učenika.
 
Ponuditelj dostavlja ponude čija je cijena razrađena po traženim točkama (od 7 do 11).
 
U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu do navedenog roka i uz iskazane cijene tražene po stavkama.
  
Ponudu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave - školsku ekskurziju preuzmite u prilogu.

Graditeljska škola Čakovec


Graditeljska škola Čakovec